Kanske går du till en icke-utbildad sjuksköterska eller tandläkare. Uppdrag granskning visar i programmet Sjuksköterskebluffen hur mindre nogräknade personer kan köpa sjuksköterskelegitimation och bli anställda i svensk hälso- och sjukvård. Även läkare med falsk legitimation redovisas i programmet. Hur är det då med tandläkare? Hur många med falsk legitimation finns inom detta skrå? 

Uppdrag granskning har följt några personer som haft anställning som sjuksköterskor antingen utan sjuksköterskelegitimation eller med falsk sådan. Det senare innebär att  de haft en riktig sjuksköterskelegitimation, men utan att ha gått utbildningen. 

Journalisterna har kartlagt vissa personer som nyligen kommit till Sverige och som har sjuksköterskelegitimation och som fått anställning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. De uppger att de gått sjuksköterskeutbilding (i flera fall i Rumänien), men vid närmare granskning har de arbetat heltid eller mer än heltid i Sverige under den period de uppgivit att de studerat på sjuksköterskeutbildningen.

Några av dem påstod att de gjort proverna och fått godkänt på dem, vilket räckt för att få legitimation på mindre nogräknade skolor. En av dem fick genomgå teoretiskt prov i Sverige, godkändes och fick sin sjuksköterskelegitimation. Socialstyrelsen som ger ut legitimationerna uppger att de inte har möjlighet att kontrollera om den sjuksköterskelegitimation som skickas in är falsk eller inte.

Såldes kan man  befara att det finns fler sjuksköterskor, läkare och sannolikt även tandläkare som inte är utbildade för att ta hand om oss. Inte konstigt att det sker vårdskador och misstag. Hur ska vi som enskilda medborgare kunna veta om vi blir behandlade av outbildad vårdpersonal? Vad gör IVO (Inspektionen för vård och omsorg för att kontrollera legitimationskraven vid tillsyn? Det tycks vara rena vilda västern inom vården. 

Till Upprag gransning "Sjuksköterskbluffen"
The program with subtitles in english (​"Fake nurses")

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu