Många amalgamskadade har diagnosen fibromyalgi, dvs smärta i muskler i nacken med flera symtom. Nu har forskare funnit förändringar i hjärnan och inflammationsmarkörer i blodet och ryggmärgsvätskan. Förbättringar inträffar efter amalgamsanering och därför kan en del fall av fibromyalgi bero på känslighet mot kvicksilver.

Trots amalgamspåret anser forskaren professor Eva Kosek att smärtsyndromen vid fibromyalgi är okända.

Med hjärnavbildningstekniken PET har forskare vid Karolinska Institutet och Massachusetts General Hospital nu kunnat visa att centrala nervsystemets immunceller är aktiverade i hjärnan hos patienter med fibromyalgi. Detta kan leda till bättre förståelse av personer med fibromyalgi. 

Sedan tidigare är det känt att patienter med fibromyalgi har förhöjda värden av inflammatoriska ämnen (cytokiner) i ryggmärgsvätskan. Symtomen är utbredd smärta i muskler och leder, svår trötthet, sömnstörningar och kognitiva svårigheter. Den nya forskningen visar att gliaceller är aktiverade i stora delar hjärnbarken hos dem med fibromyalgi. Graden av aktiviering är relaterad till hur trött personen känner sig.

Amalgamsanering har minskat symtomen påtagligt, enligt bland annat tandläkare Karin Öckerts forskning. Trots det anser forskare inom området att källan till inflammation är okänd. Allergier mot gifter och metaller borde det vara självklart att leta efter. Positivt är dock att fynden i hjärnan och ryggmärgsvätskan visar att det finns fysiska förklaringar till besvären.

Till information på KI:s hemsida
Till forskningsrapporten (engelska)
Till tidigare inlägg i denna fråga på tf.nu
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu