I en studie av fibromyalgipatienter som fick hjälp att hantera sin smärta och dessutom uppmanades att under kontrollerade former göra sådant de tidigare undvikit på grund av smärta, upplevde efter behandlingen betydligt bättre livskvalitet. I detta sammanhang påminner vi om Karin Öckerts studie där alla blev bättre efter amalgamsanering.  

Att titta på orsakerna till folks problem är ofta effektivt. Inom medicinen behandlas främst symtom och psykologer försöker med olika former av KBT förmå patienterna att acceptera smärta eller andra besvärande symtom.

Nyligen genomfördes en studie vid Karolinska institutet av psykologen Maria Hedman-Lagerlöf. Hon initierade en tio veckor lång behandling av 140 personer med fibromyalgi. De fick hjälp via internet att under kontrollerade former göra sådant de tidigare hade undvikit på grund av smärta. Detta gav tydlig lindring av symtomen, men varför inte ta bort orsaken?

Så här uttrycker sig Maria Hedman Lagerlöf:
- Hjärnan får lära sig att de här symptomen inte är farliga. Du behöver inte uppmärksamma dem lika mycket. Och tanken är att hjärnan "skruvar ner" intensiteten på symptomen så att de inte upplevs lika starka längre, säger hon i ett pressmeddelande från Karolinska institutet. Hon lägger inom kort fram sin avhandling om behandlingen vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

I Sverige lever cirka 200 000 personer med fibromyalgi som är ett långvarigt smärtsyndrom som ofta orsakar stort lidande för patienten med spridd värk, trötthet och stelhet i kroppen. Maria Hedman-Lagerlöf fann att KBT-behandlingen minskade sömnproblem, minnes- och koncentrationssvårigheter, mag-tarmproblem, huvudvärk, depression och ångest.

Hon anser att det fortfarande är oklart vad som orsakar fibromyalgi och det kan säkert finnas flera olika orsaker. Tandläkare Karin Öckert gjorde emellertid en studie av fibromyalgipatienter och fick fantastiskt bra resultat. Hon tog bort amalgam på 16 fibromyalgipatienter under kontrollerade former.

Alla blev bättre efter amalgamsaneringen och hos en majoritet försvann alla symtom på fibromyalgi och resultatet höll i sig. Eftersom fibromyalgi i Sverige betraktas som en livslång sjukdom är Karin Öckerts resultat häpnadsväckande. 

Det är inget fel på KBT, men det är önskvärt att först kontrollera för orsakerna till fibromyalgi och andra kroniska besvär. Amalgam och andra metaller kan vara orsaken och bör kontrolleras först. 

Till Sveriges Radios Vetenskapsredaktion
Till Karin Öckerts vetenskapliga rapport

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu