I tidskriften Journal of Trace Elements in Medicine and Biology har flera forskare väckt oro för att dentalt amalgam ska säljas till utvecklingsländerna nu när amalgam förbjuds i Europa och eventuellt i USA. Företagen som säljer amalgam räknar med en ökad försäljning med 5 % per år, vilket känns oroväckande både vad gäller folkhälsan och miljön. . 

Flera välkända forskare däribland professor Ulf Lindh, som är ledamot i Tandvårdsskadeförbundets styrelse, oroar sig över att amalgam i allt högre utsträckning säljs för dentalt bruk i utvecklingsländerna.

Amalgam är totalt förbjudet i tandvården i både Sverige och Norge. I EU är amalgam förbjudet att användas på barn, gravida och ammande kvinnor och man aviserar ett totalförbud längre fram. I Europa har amalgamanvändningen sjunkit och det är endast några procent av befolkningen som fortfarande får amalgamfyllningar.  USA är också på gång att förbjuda amalgam. Denna enighet i den industrialiserade världen borde leda till kraftig minskning av amalgam i tandvården.

Trots det räknar amalgamtillverkarna, enligt artikeln  med en ökning i amalgamförsäljningen med 5 procent per år och år 2023 beräknar de att sälja amalgam för 500 miljoner dollar eller cirka 4 500 miljoner kronor. Det är lätt att räkna ut att marknadsföringen kommer att ske i utvecklingsländerna med argumentet att amalgam är det  "billigaste och bästa alternativet". Blir det så är det en katastrof både för folkhälsan i dessa länder och för miljön.

Dentalt amalgam innehåller ungefär 50 % kvicksilver och en ökning av världens amalgamförsäljning är katastrofal. Författarna har i sin artikel en en karta som visar dagens användning av amalgam och det finns all anledning att försöka hindra denna utveckling både för hälsans och miljöns skull. 

Letter to the Editor (engelska, inklusive många referenser)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu