Under senare år har myndigheten IVO granskat tandläkare och till HSAN lämnat förslag till återkallande av legitimationer. De senaste fyra åren har antalet tillbakakallade legitimationer ökat med en tredjedel. Kan andelen olämpliga tandläkare ha ökat så mycket de senaste fyra åren eller ligger andra bevekelsegrunder bakom detta?

Förbundet har tidigare skrivit om en tandläkare som förlorat legitimationen och där det helt klart är myndighetsövergrepp. Hur är det med andra tandläkare som förlorat legitimationen? Vi kan se att många försvinner i det tysta medan några få protesterar mot myndighetens behandling.

Tandläkartidningen skriver om en tandläkare från Borås som inte alls kan förstå varför han fått nedslag av IVO gällande röntgenbilder och journalskrivningar. Han har varit tandläkare sedan lång tid tillbaka, men nu plötsligt har han blivit granskad av både försäkringskassan och IVO. Slutligen förlorade han sin legitimation.

Själv tror han att anledningen är att han använder N2 som rotfyllningsmaterial som svenska myndigheter inte tycker är bra. Även Tandhälsoförbundet är skeptisk till N2. Viktigt att ha i beaktande är att N2 är godkänt inom EU och därmed även i Sverige och därför kan en myndighet inte slå ner på denna användning. 

Istället har IVO klagat på journalskrivning, röntgenbilder med mera och anser att detta sammantaget gör honom olämplig som tandläkare. Detta trots att patienterna är nöjda med den behandling som getts. 

På liknande sätt har tandläkare Irene Brednert Jonsson behandlats. Samtliga granskade patienter är nöjda med behandlingen och anser att tandläkaren förbättrat deras hälsa radikalt. I detta fall handlar det om borttagning av inflammerat käkben. IVO:s granskning bygger på mer än 50 felaktigheter gentemot journalerna. Myndigheten har vägrat att rätta och därmed har HSAN fått helt felaktiga uppgifter.

Det handlar t.ex. om operationer som IVO påstått har gjorts men som varken tandläkare eller patient känner igen. Röntgenbilder och intyg från laboratorier anses vara saknade fast de finns i journalerna och IVO citerar saker som inte alls finns i journalerna. Hon har också dragit ut många rotfyllda tänder, vilket ofta förbättrat hälsan hos patienten.

Mellan 2020 och 2023 blev 62 tandläkare av med sin legitimation jämfört med 2016 till och med 2019 då 20 tandläkare förlorade sin legitimation. Man kan verkligen undra om det blivit så mycket sämre under de senaste fyra åren. Kan det vara så att vissa tandläkare jagas?

Det svenska tandläkaretablissemanget tycker inte om borttagning av inflammerad vävnad i käkbenet, utdragning av tänder och särskilt av rotfyllda tänder samt användning av N2 som rotfyllningsmaterial. Möjligen gäller det också användning av implantat av Zirkonia. Kan det vara så att myndigheten IVO för en kampanj mot tandläkare som  använder dessa metoder?

Det svåra i svenskt rättsväsen är att IVO är den myndighet som bedömer tandläkaren. Deras underlag lämnas till HSAN, som inte själva har kapacitet att göra en egen bedömning utan förlitar sig på myndigheten IVO:

Överklagan kan ske till förvaltningsrätten, men den domstolen har inte heller resurser att granska underlaget från myndigheten och går normalt på IVO:s linje. Det är först i kammarrätten som en ordentlig granskning av underlagsmaterialet görs, men få tandläkare har råd att gå vidare i den rättsliga processen.

Myndighetsövergreppen kan alltså fortsätta, vilket får till följd att man tystar ner användning av vissa metoder. I och med att tandläkare mister legitimation för att de tar bort inflammerat käkben, rotfyllda tänder eller använder vissa material vågar andra tandläkare inte använda dess metoder. Därmed kan inte svensk tandvård ge adekvat hjälp till sina patienter.

Tandhälsoförbundet föreslår nu tyska tandläkare för borttagning av inflammerat käkben, rotfyllda tänder med mera. Åtgärder som kan rädda livet på många personer och få dem tillbaka i arbete. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)