FDA har hållit ett möte dit allmänheten i form av frivilligorganisationer bjudits in samtidigt som man hade en mycket stor paneldebatt. Det är helt klart värt att lyssna på och begrunda de olika talarnas åsikter. Dock på engelska. 

Detta "public meeting" om amalgam hölls den 14 november. Dels fick frivilligorganisationerna tala och bland andra hördes Charlie Brown från World Alliance for Mercury Free Dentistry och Jack Kall från IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology).

De pratade båda om farorna med amalgam. Charlie Brown nämnde det svenska förbudet liksom amalgamförbud för barn och gravida i hela EU och berättade också om andra länder där man fasat ut amalgam. Han och flera andra tog upp att de fattigas tandvård i USA, som ingår i "medicare", endast betalar för amalgamfyllningar.

Charlie Brown berättade också att många amerikaner inte förstår att amalgam till hälften består av kvicksilver. De är helt enkelt lurade då man för länge sen bestämde sig för att kalla det silverfyllningar. 

Jack Kall från IAOMT berättade om riskerna med amalgam och sa bland annat att 80 procent av den kvicksilverånga som andas in tas upp i kroppen. Efter ett kort tal visade han filmen från Calgarys universitet som åskådliggör hur nervernas ändar bryts ner av kvicksilver. Detta sker inte med bly eller arsenik utan denna sorts nervpåverkan är specifik för kvicksilver. Själva myelinskidorna som sitter runt nervcellens utlöpare förstörs också av kvicksilver. 

Många fler tog till orda och det är helt klart att FDA får rätt mycket att hantera efter denna hearing. 

Till diskussionerna om amalgam

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu