En undersökning som forskare i USA publicerat visar att fluorid som tillsätts dricksvatten i kariesförebyggande syfte kan påverka både njurarnas och leverns funktioner negativt och de redovisar också att barn är betydligt känsligare än vuxna. I Sverige tillsätts fluorid inte till dricksvatten däremot finns flera områden exempelvis, i Uppsala och Kalmar där dricksvattnet naturligt har hög fluorhalt. Barn kan också få i sig betydande mängder via tandkräm. 

Fluor i dricksvatten kan innebära hälsorisker genom att påverka njurarnas, leverns och sköldkörtelns funktioner samt orsaka sjukdomar i skelettet och tänderna och även proteinmetabolismen kan påverkas. Detta konstaterades i the National Health and Nutrition Examination Survey efter undersökning av ett stort antal unga personer(NHANES). Närmare 2000 personer deltog i undersökningen och halten fluorid kontrollerades i 1 742 fall. 

I USA tillsätts fluorid i 74 % av dricksvattnet för att förebygga karies. Sådana tillsatser finns inte i Sverige, men i områden med hög naturligt fluorhalt kommer man upp i rätt höga halter. Forskarna fann att exponering för fluorid kunde orsaka komplexa förändringar i njurarnas och leverns funktioner hos ungdomar. Ungdomar med redan från början dålig njur- och leverfunktion absorberar mer fluorider i benvävnaden än de med väl fungerande njurar och lever. Redan tidigare är det känt att fluorider kan orsaka toxiska effekter på njurar och lever. 

Forskarna konstaterar att barn bara utsöndrar 45 % av de fluorider de exponeras för via njurarna medan vuxna utsöndrar 60 %. Barn är således betydligt mer sårbara än vuxna. Därför avråder man i Sverige familjer som bor i fluoridrika områden att ge barnen detta dricksvatten. 

Lågdosexponering för fluorid är således inte helt ofarligt och forskarna anser att man ska ta detta i beaktande och väga nyttan för tandhälsan mot de risker som finns. Det kan också finnas anledning att mäta njur- och leverfunktion hos barn för att kunna peka ut riskgrupper som då inte ska ges fluoridhaltigt vatten. Nya riktlinjer behöver utarbetas.

I Sverige utgör fluorider inte samma problem som i USA. Men om man som förälder vill använda fluortandkräm till sina barn är det nödvändigt att lära dem att inte svälja tandkrämen då de annars kan få i sig skadligt höga halter. Även här i Sverige kan nya riktlinjer behöva utarbetas gällande fluorider i dricksvatten, flaskvatten och i tandkräm. Fluortabletter bör aldrig användas. 

Till artikel i Dental Tribune
Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu