Det tycks inte vara så. Evidensen är låg inom tandvården och nu har det ansedda Cochrane-institutet gjort en litteraturstudie för att utröna om borttagning av bakterier och tandsten verkligen har förebyggande effekt. Forskarna hittade ingen evidens för detta hos personer med normal tandstatus. De kritiserade också att ingen studie tittat på biverkningar av behandlingen. 

Cochranes analys visar att det inte finns några vetenskapliga stöd för att borttagning av bakterier, plaque och tandsten minskar risken för tandköttsinflammationer i form av gingivit och parodontit. Trots detta hävdar man inom tandvården att regelbundna besök hos tandhygienisten har förebyggande effekt. 

De studier som granskades mätte effekten efter 24 respektive 36 månader. De deltagare som fick behandling en eller två gånger per år upplevde att de kände sig fräschare och renare i munnen. Någon annan effekt tycktes det inte bli.

Slutsatsen blev att behandlingen sannolikt inte har någon betydelse för uppkomst av gingivit, tandköttsfickornas djup eller för plaquebildningen om man inte redan har allvarliga problem i form av parodontit och tandlossning. Analysen visade dock en liten minskning av tandsten vid 2- och 3 årsuppföljning, men vilken betydelse det har är oklart.

Forskarna var kritiska till att studierna inte tog upp och redovisade kostnader för behandlingarna liksom att det inte kontrollerats för eventuella biverkningar (t ex förstörda tänder eller ökad känslighet i tänder och tandhalsar). Helt klar är att mer klinisk forskning och uppföljning av de metoder som används i tandvården behövs. 

Mer information finns på Cochranes blogg (engelska)
Till artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu