Evidensbaserad vård; vad innebär det? Ragnar Levi redovisar några intressanta reflektioner i tidskriften Vetenskap  & Praksis (nr 2/2020). Han börjar med att berätta att de tidiga förespråkarna för evidensbaserad vård framhöll att resultaten måste användas klokt. 

Vad betyder då att använda resultaten klokt? Kanske att man har kunskap och erfarenhet. Men, skriver Levi, historien visar att man kan vara både lärd och van , men samtidigt inte riktigt klok. Liknande tankar har han om intelligens, för de skarpaste hjärnor kan användas till vettlösa ting. 

Han hänvisar istället till vardagsförnuft och forskarna Igor Grossmann och Justin Brienza:
1) Det är viktigt att vara intellektuellt ödmjuk och kunnna inse begränsningar i sitt eget kunnande för att kunna undersöka och vid behov ompröva. 
2) Det är nödvändigt att erkänna ovisshet och föränderlighet, vilket innebär att man måste vara beredd på att utvecklingen kan gå åt olika håll och att nya lösningar behöver sökas när problemen förändras eller när ny kunskap kommer till.
3) Man behöver se flera sidor av saken och förska förstå andras perspektiv och undersöka olika ståndpunkter innan ställning tas.
4) Vikten av att väga samman skilda synsätt och se möjliga kompromisser mellan motstridiga intressen. 

Grossmann och Brienza har i sina studier av hur folk beter sig funnit att beredskapen hos individer att resonera klokt beror på kultur, omgivningstryck och ledarskap. Att ta till sig forskningsresultat som går tvärtemot vad man själv tror eller har lärt sig är svårt. "Tvångsmässigt och tvärsäkert odlar vi våra förutfattade meningar istället för att undersöka hur saker och ting förhåller sig."

Det senare har många tandvårdsskadade fått erfara både i den odontologiska och den medicinska vården. Kanske denna artikel kan öka förståelsen för dem som förnekar risker med amalgam, titan, rotfyllningar med mera. Det är svårt för många att tänka om även när bevisen hopar sig. Det verkar inte hjälpa att man är både klok och intelligent.

Detta är dock inget försvar för den okunskap och brist på evidens som finns i dagens vård. Tandvårdens är allra värst och enligt SBU är evidensen i använda behandlingar endast tio procent. I den medicinska vården är om kring 25 procet evidensbaserat. Mer uppföljning av vården för att ompröva och fundera på om man gör rätt eller fel behövs för att förbättra vård och behandling.

Se mer Ragnar Levis reflektioner
Till Grossmans och Bienzas artikel (engelska)
Till artikel på Tf:s hemsida om SBU:s definition av evidens

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu