En tysk undersökning visar att evidens saknas för att tandhälsan förbättras med hjälp av tandställningar och korrigering av bettet. Detsamma har svenska SBU konstaterat. Inte konstigt då evidensen i tandvården endast är omkring 10 procent, dvs ingen uppföljande forskning sker. Tandställning är emellertid något som mestadels görs av estetiska skäl och då kanske övriga hälsovinster är av mindre betydelse.

Att forskning saknas om tandställningarnas biverkningsrisker är allvarligt och det finns fler undersökningar än den här redovisade som ger samma resultat. Den tyska undersökningen har lett till att tandvårdsförsäkringarna i flera fall tagit bort möjligheten att få tandställning.

Tandvårdsskadeförbundet kontaktas då och då av personer som antingen själva har eller har haft tandställning eller föräldrar till barn som har det. Symtomen kan vara extrem trötthet, värk i muskler och leder, värk i käken, andningssvårigheter med mera.

Inte i något fall har tandläkaren berättat om de risker som ändå finns med tandställningar och särskilt de av metall. Inte heller redovisar tandläkaren hur bett och ansikte kan förändras av att minst fyra tänder extraheras. Ingen information ges heller om de alternativ som finns (se nedan). 

Forskarna konstaterar att inga långsiktiga studier gjorts för att samla in data om vilken effekt tandställningar har på tandlossning eller sekundära sjukdomar. Och det är detta som är allvarligt. Folk måste få veta vilka risker de tar genom att ta bort tänder och genom att använda tandställningar (särskilt om de är gjorda av flera olika metaller). Frågan man också måste ställa sig är om alla måste ha perfekta leenden. 

Till sammanfattande av den tyska artikel (engelska)
SBU klargör att evidens för när tandställningar behövs saknas
Hur man förebygger felaktig tandställning hos barn (engelska, Steven Lin)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu