Inom EU pågår ett febrilt arbete med att avveckla all kvicksilveranvändning enligt Minamataavtalet. Amalgamet är fortfarande en stor utsläppskälla särskilt i vissa länder som Polen och Storbritannien. En konsultrapport visar att amalgam är möjligt att avveckla till år 2025, d.v.s. 5 år tidigare än vad man tidigare förmodat. 

Av konsultrapporten framgår att en generell utfasning av amalgam är både tekniskt och ekonomiskt möjlig utan att påverka folks hälsa eller påverka försäkringssystemen för tandvård i medlemsstaterna.

De säger också att om man inte inför ett förbud får inte andra åtgärder som görs för att minska kvicksilverutsläppen tillräckligt bra effekt eftersom amalgam i tandvården står för en så stor del av utsläppen.

Rapporten konstaterar också att amalgamanvändningen i genomsnittt har minskat med 66 % sedan 2010. Utvecklingen går alltså väldigt fort. Folk föredrar andra material än amalgam och de nya materialen utvecklas hela tiden och förbättras.

Konsulterna framhåller att utan ett amalgamförbud kommer amalgam fortsätta att användas och påverka miljön och folks hälsa. Möjligen, säger de, kan man behöva undantag för att tillåta amalgam i vissa lägen och lyfter fram Sverige som ett bra exempel. Här behölls undantag för användning fram till 2018, men få tandläkare ansökte om att få göra amalgamfyllningar och nu är det alltså totalförbjudet.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu