Olika möjligheter att ersätta förlorade tänder finns och det är inte nödvändigt med implantat. Entandsluckor kan ofta ersättas av någon form av bro. En så kallad etsbro innebär att tandteknikern gör en tand med vingar på. Med hjälp av vingarna "limmar" tandläkaren fast etsbron och det visar sig vara relativt hållbart. Positivt är att så gott som ingen tandsubstans behöver tas bort, vilket är positivt för patienten.  

Tandläkare Irene Brednert Jonsson i Falun har länge använt sig av etsbroar vid entandsluckor och anser att det fungerar mycket bra. Nu finns information om etsbroar på hemsidan internetodontologi.se och de bekräftar den erfarenhet tandläkare Brednert Jonsson har.

Vanliga broar innebär att det krävs åtminstone två stödtänder som slipas ner för att bron ska kunna fästas ovanpå tänderna. Tandläkaren tar således bort onödigt mycket tandsubstans. Etsbroarna behöver sällan någon preparation utan man fäster "vingar" på en krona genom att limma fast dem på baksidan av tanden. 

Forskning tyder på att det mest hållbara är att fästa etsbron i en enda tand. Dock kan det vara klokt att försiktigt preparera tanden så att en mekanisk retention skapas, vilket minskar belastningen till bondingsystemets gränsskikt. 

Möjlighet finns att göra etsbroar helt i keramiska material och det förordas av Tandvårdsskadeförbundet då metaller kan ge upphov till allvarliga biverkningar. Ställ således krav på helt metallfria material. 

Till broschyren om etsbroar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu