En fallande vägskylt krossade Martina Ruuths ansikte och slog ut hennes tänder. Det skulle komma att stå henne dyrt. Så börjar en artikel som handlar om orättvisorna i vårt välfärdsstystem. I den medicinska vården finns ett högkostnadsskydd som träder in och därefter kan man gratis gå till doktorn. I tandvården är det inte så.

Fri sjukvård är en del av välfärdssystemet och anledningen är att ingen ska behöva ruinera sig för hälsans skull. Men det gäller inte tänderna, trots att även de är en del av kroppen och trots att många sjukdomar faktiskt börjar med tandproblem. 

Ett stegvis högkostnadsskydd gör att man först betalar 3 000 kr och därefter får man hälften av kostnaden från försäkringskassan och kommer man över 15 000 kr betalar man bara 15 %. Någon 0-gräns finns inte. Enda partiet som ställer krav på att tanderna ska betraktas som en del av kroppen och att orättvisorna ska bort är Vänsterpartiet. 

Det som gäller i dag är att skadar man tänderna får man betala själv.  Så var det för för Martina Ruuth vars fall redovisas i tidningen Flamman. Trots att olyckan skedde på arbetstid och trots att en arbetsföräkring fanns betalades ingenting för tandvården. Försäkringskassan betalade slutligen kostnaden men först var Martina tvungen att ligga ute med flera tiotusentals kronor utan någon garanti för att få tillbaka pengarna. 

Tandvårdsskadeförbundet har påpekat orättvisorna mellan tandvård och medicinsk vård vid många tillfällen.

Ett av Tandvårdsskadeförbundets mål är att tandvården ska ingå i samma försäkringssystem som hälso- och sjukvården. Där betalar patienten aldrig mer än 1 250 kr.

Tandvårdens högkostnadsskydd förstärker klassklyftorna och de höga tandvårdskostnaderna gör det näst intill omöjligt för en ensamstående mamma med låg lön eller personer som har aktivitetsersättning att få trasiga tänder lagade. Det finns ingen gräns över vilken man själv slipper betala. 

Den som är lågavlönad har inte råd att gå till tandläkaren, trots att denna kategori har mest kariesangrepp. Därmed förstärkts klassklyftorna och de med bra löner gynnas. Var det så här politikerna tänkte när de genomförde tandvårdsreformen? Eller blev det bara så? I vilket fall som helst är det hög tid att ändra. 

Tänderna måste betraktas som del av kroppen och det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än att gå till doktorn. 

Till artikeln i Flamman
Till ledaren i samma tidning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu