Ansikte, mun och käkar tillhör kroppen, skriver bettfysiolog Per Alstergren i Läkartidningen. Trots det får många som lider av långvarig smärta i ansiktsregionen betala tandvård ur egen ficka. Detta behöver ändras enligt Per Alstergren.

"Ungefär var femte person i Sverige lider av långvarig måttlig eller svår smärta som ofta leder till trötthet, nedstämdhet, oro och sjukfrånvaro. Det är vanligt att individen isolerar sig från familj och vänner. Tillståndet är komplext och kräver flera olika utredningar och behandlingar eftersom flera områden i kroppen ofta är drabbade." Detta skriver Per Alstergren. 

Han redovisar något som många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar fått erfara att har man medicinska problem vars orsak går att finna i tänder eller käkar så får patienten betala åtgärderna själv. Vidare berättar han i debattartikeln att patienter med problem i i käkregionen ofta hamnar i kläm mellan hälso- och sjukvården och tandvården och dessutom är bedömningarna olika i olika landsting och regioner. Det känns fantastiskt bra för Tandvårdsskadeförbundet att detta problem lyfts av en yrkesverksam person inom tandvården.

I artikeln som återfinns via länken nedan tas några exempel på orättvisor i vården upp. Bland annat att om en patient kommer till bettfysiologen får hen ofta betala utredning med mera själv och kanske även åtgärderna. Per Alstergren anser precis som Tandvårdsskadeförbundet att det nationella regelverket måste ses över och att ansikte, mun och käkar ska accepteras som en del av kroppen och att behandling och vård ska ersättas på samma sätt som annan hälso- och sjukvård. 

Till debattartikel i Läkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu