Forskare har hittat en speciell amöba, det vill säga en liten encellig parasit, i tandköttsfickor hos personer som lider av parodontit. Så många som 80 procent av dem med inflammationer i tandköttet hade denna parasit mot bara 15 procent hos dem med friskt tandkött. Kanske kan detta visa vägen till effektivare behandling av parodontit. 

Parodontit som leder till tandlossning är inte roligt för den som drabbas. Det tycks finnas ärftliga orsaker, men att inflammationer startar i tandköttet kan bero på bakterier, amöbor och kanske andra parasiter. Nu har forskare från ett tyskt universitet funnit en speciell amöba som har potential att orsaka parodontit.

Amöban bryter ned strukturen runt tänderna, det vill säga det ligament med mera som håller tanden på plats. Det forskarna funnit är att bakterifloran innehåller färre arter samtidigt som amöban E. gingivalis ökar. Det vill säga amöban tar lite grann över som den viktigaste mikroorganismen i munhålan.

Det som då visat sig inträffa är att tandköttet blir inflammerat. Även i tarmen finns amöban E. histolytica som också orsakar inflammationer och förstör vävnader. Det är således känt att amöbor kan påverka på detta sätt.

Forskarteamet fann E. gingivalis i djupa tandköttsfickor hos 80 procent av patienterna med parodontit jämfört med hos 15 procent i kontrollgruppen som inte hade tecken på tandlossning och inflammationer.  Den här amöbaparasiten livnär sig på munhålans vävnader och dödar därmed cellerna. Parasiten flyttar längre in i vävnaderna och lever sannolikt ett bra liv i tandköttsfickorna.

Andra experiment visade att amöban gjorde att cellerna växte till sämre och att många celler i tandköttsfickorna dog. Därmed drar de slutsatsen att E. gingivalis aktivt förstör vävnader och skapar inflammationer. Parasiten tros smitta via droppinfektion och man tror alltså att den kan orsaka inflammationer i munhålan. 

Nu försöker forskarna hitta sätt att utrota amöban för att få klarhet i om det verkligen hjälper och ökar kroppens förmåga att läka tandköttet. Det finns också bakterier i i tandköttsfickor, men kanske är det amöban som startar processen. Någon omedelbar nytta har vi som patienter inte av denna forskning, men förhoppningsvis hittar man sätt att behandla parodontit i en nära framtid. 

Till forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu