Avgiftning är nödvändigt om man fått metaller som kvicksilver i kroppen. Flera olika avgiftningskurer finns, men de har alla svårt att plocka ut kvicksilver från hjärnan och föra ut metallen ur kroppen utan biverkningar. Den kände amerikanske professorn Boyed Haley har under lång tid arbetat för att ta fram ett bättre preparat för avgiftning. Nu finns det i Schweiz och fas två studier pågår.

Boyed Haley hoppade av en karriär som kemiforskare för flera årtionden sedan för att ägna sitt liv åt att stoppa amalgamanvändningen i tandvården. I USA har han ännu inte lyckats med konststycket att förbjuda kvicksilver, men han har bidragit till att öka kunskaperna om tungmetallen och gjort mängder av kvicksilvermätningar för att illustrera hur kvicksilverånga frigörs från amalgam.

Kvicksilverånga som frigörs från amalgamfyllningar vid tuggning och intag av varma drycker tränger lätt in i kroppens olika organ. Väl där metaboliseras metallen till kvicksilverjoner som är polära och har svårt att tränga igenom cellmembran och därför blir kvar i cellerna. Kvicksilver ansamlas i hjärnan och annan fettvävnad. 

Kvicksilver i jonform kan ersätta järn i hjärnan och därmed skapas tillfälliga överskott av järn vilket i sin tur leder till oxidativ stress och många fria radikaler. Det kan vara just den oxidativa stressen som är mest skadligt i kvicksilvers påverkan på människokroppen, säger Boyed Haley. Han menar också att det finns en synergistisk effekt mellan kvicksilver och aluminium i kroppen. 

De kemikalier som används i dag för att avgifta kroppen från kvicksilver och andra tungmetaller är problematiska och kan göra att en del blir sjuka. Därför har Boyed Haley sedan flera år arbetat med ett piller för att motverka oxidativ stress och anser att det är lösningen på avgiftningsproblemet. 

Pillret har tidigare funnits på marknaden och kallades då OSR (Oxidativ Stress Relief), men nu är det omdöpt till NBMI. Ämnet består bland annat av svavel i form av två cysteingrupper och är oladdat. De två svavelgrupperna är som armar som omsluter kvicksilver.

I de studier som gjorts har produkten fungerat mycket bra och särskilt för dem med kroniskt trötthetssyndrom. Nu pågår Fas 2-studier. I Schweiz är produkten redan tillgänglig. Dr Klinghardt har arbetat många årtionden med avgiftning och också använt Boyed Haleys produkt NBMI. Han vet att tungmetallförgiftning är orsak till många av dagens sjukdomar och därför anser han att Haley förtjänar att få ett nobelpris för sin upptäckt och utveckling av ett avgiftningspiller som binder tungmetaller och samtidigt minskar den oxidativa stressen i kroppen. . 

Till information om Boyed Haley och hans avgiftningspiller.(engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu