Antalet anmälningar angående diskriminering, som rör hälso- och sjukvård, ökade under år 2023. En majoritet av dessa anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) har samband med funktionsnedsättning.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom hälso- och sjukvård samt annan medicinsk verksamhet. Det kan exempelvis handla om en vårdcentral, en tandvårdsmottagning eller ett sjukhus. Förbudet mot diskriminering omfattar både vård och bemötande.

Under år 2023 inkom 391 anmälningar om diskriminering inom området hälso- och sjukvård, vilket motsvarar en ökning med 16 procent i jämförelse med föregående år.

Den stora ökningen av anmälningar inom samhällsområdet hälso- och sjukvård under 2021 hade ett tydligt samband med förhållandena rörande Corona. Under det året tog DO emot ett stort antal anmälningar från personer som upplevde sig bli diskriminerade i samband med vaccinationen mot covid-19.

Minskningen 2022 jämfört med 2021 beror till stor del på att färre sådana anmälningar inkom 2022, därefter har dock antalet anmälningar återigen ökat. År 2021 inkom sammanlagt 439 anmälningar, år 2022 var antalet 337 och år 2023 rapporterades, som sagt, 391 fall.

Hela 63 procent av anmälningarna om diskriminering inom området hälso- och sjukvård 2023 handlar om fall som har samband med funktionsnedsättning. Andelen anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning är tydligt högre inom området hälso- och sjukvård än vad den är för samtliga anmälningar om diskriminering.

Bortsett från år 2021, var det under hela perioden 2015–2023 vanligast med anmälningar som har samband med funktionsnedsättning inom samhällsområdet hälso- och sjukvård.

Anmälningar om diskriminering rörande etnisk tillhörighet var 2023 däremot något mindre vanliga inom området hälso- och sjukvård, 26 procent jämfört med 33 procent totalt. I övrigt var anmälningar om diskriminering inom hälso- och sjukvård under år 2023 ungefär lika vanligt för de flesta av diskrimineringsgrunderna som för samtliga anmälningar om diskriminering, oavsett samhällsområde.

2023 utgjorde könsdiskrimineringsanmälningarna 17 procent och anmälningar gällande åldersdiskriminering 15 procent. Samma procentsatser gällde för såväl hälso- och sjukvården som inom övriga områden.

Till rapporten (DO)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)