I dag skriver en sjuksköterska på Aftonbladet debatt om försäkringskassans godtyckliga avslag för fortsatt sjukpenning. Bland annat kritiseras att inga definitioner finns för vad som menas med nedsatt arbetsförmåga. Hela proceduren är godtycklig och urholkar förtroendet för Försäkringskassan.

Försäkringskassans agerande är som ett "på förhand redigerat manus. Alla intyg och utredningar fyller egentligen ingen funktion", menar artikelförfattaren. Utan istället är uppdraget att ge så få som möjligt fortsatt sjukpenning för att Sverige ska kunna stoltsera med minskade sjukta. Försäkringsläkare underkänner de sjukintyg som seriösa läkare skrivit.

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar erfar just detta att läkares intyg inte duger eller att de misstolkas. Det kan inte kännas bekvämt för läkare att hela tiden bli underkända av försäkringskassan. För tandvårdsskadade gäller att absolut inte nämna att de är kvicksilverförgiftade eller att de har problem med annat som har med tänderna att göra.

Helst ska de ha en diagnos som depression eller liknande för att i bästa fall få fortsatt sjukpenning till dess de efter exempelvis amalgamsanering sakta kan återkommma till ett bra liv och till jobbet. Problemet är att diagnosen depression kan förfölja dessa människor senare i livet. Många vill därför har en mer relevant diagnos då de inte själva upplever några psykiska symtom.

Tandvårdsskadeförbundet måste tyvärr avråda medlemmarna från att vara ärliga då det äventyrar möjligheten både till sjukskrivning och rehabilitering. Är det ett förljuget samhälle vi skapar?

Till artikeln i Aftonbladet
Till artikel i Tf-bladet - Så tar du dig igenom den juridiska djungeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu