Forskare har följt 1 400 personer under 44 år och kan konstatera att det finns ett tydligt ökat samband mellan dålig tandhälsa och ökad risk att avlida i hjärt- och kärlsjukdomar respektive  cancer. Dålig tandhälsa är således en stark riskfaktor. På hemsidan har vi tidigare skrivit om risker med rotfyllningar och den stora mängd bakterier som dessa härbärgerar samt forskning som visar samband mellan rotfyllningar och hjärt-kärlsjukdomar och mellan rotfyllningar och vissa cancerformer. 


Personer med dålig tandhälsa hade 45 procents högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och 58 procents högre risk att dö i cancer, enligt den nya svenska studien. Att ha dålig tandhälsa verkar vara en faktor som ökar risken att avlida, särskilt i hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Det visar en svensk kohort-studie som under 44 år har följt närmare 1 400 personer mellan 18 och 66 år gamla.

Studien startade 1970 med kontroll av tandstatus och som väntat följde tandhälsan socialgrupper med sämst tandhälsa hos socialgrupp 3 och bäst hos socialgrupp 1. Män hade sämre tandhälsa än kvinnor. 2014 kontrollerades deltagarnas överlevnad med hjälp av Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Drygt hälften av deltagarna hade hunnit avlida under de 44 år som gått sedan studiestart, och dålig tandhälsa visade sig vara en signifikant riskfaktor även efter justering för ålder, kön, rökning och socialgruppstillhörighet. Risken att dö oavsett orsak var 27 procent högre för deltagare med dålig tandhälsa. 

Se artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsrapporten (engelska)

Se mer tidigare på hemsidan
http://www.tf.nu/nyhet/caner-och-parodontit-igen/
http://www.tf.nu/nyhet/koppling-cancer-och-parodontit/
http://www.tf.nu/nyhet/rotfyllningar-orsakar-hjartinfarkter/
http://www.tf.nu/nyhet/rorfyllningar-som-orsak-till-sjukdomar/
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu