När äldre människor kommer in på institution ges sällan bra munvård, skriver Maria Andersson som är sjuksköterska och har doktorerat på ämnet. Hon anser att personalen har förståelse för att munvård behövs, men säger patienten nej så  försöker de inte mer. I värsta fall orsakar bakterier som bildas i munhålan lunginflammation. Dålig munhygien gör också att man inte känner sig så fräsch vilket ger minskat välbefinnande. Risk finns också för smärta och svårighet att äta och dricka. Skärpning behövs i vården.

Ofta är det svårt att borsta tänderna på äldre, som inte klarar det själva.  Munnen betraktas ofta som en privat zon och man vill inte gärna släppa in någon främmande där. Därför är det också svårt för sjukhuspersonalen att borsta tänderna på sina patienter. Tyvärr kan det orsaka stora problem senare.

Bakterier från  munhålan kan komma ner i lungorna och ge upphov till lunginflammation. Allvarligt är också om det uppstår smärta i munnen så att det blir svårt att tugga och svälja. Sväljsvårigheter kan leda till undernäring och lunginflammation.

Sväljsvårigheter kan åtgärdas med en så kallad munplatta, enligt Patricia Häggberg som disputerat inom området. Patienten ska träna med denna platta i en halv minut tre gånger per dag. Det låter inte mycket men är tillräckligt för att stimulera vissa muskelgrupper. Sväljsvårigheter gör att det blir svårt att äta och undernäring kan inträffa. Dessutom hamnar ofta maten i fel strupe, vilket kan leda till både obehag och ökat vårdbehov.

Se mer om äldres munhälsa i artikel i Vårdfokus
Till artikel i Vårdfokus om munplattan
Till artikel i Tf-bladet 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu