Alltmer genetisk forskning tyder på ärftliga orsaker till känslighet mot kemikalier av olika slag. Det handlar framför allt om kroppens förmåga att bilda glutation, som är viktigt för att föra ut gifter ur kroppen, och den acetylerande förmågan. Den som har "genetiska defekter" i förmågan att avgifta kroppen kommer successivt att ackumulera gifter som senare kan leda till besvär i form av värk i muskler och leder, magtarmbesvär och även hjärtkärlproblem. 

En forskningsstudie har tittat på vilken betydelse kroppens förmåga att bilda glutation respective hur duktig den är på att acetylera olika gifter. Den visar att generna GSTM1, GSTT1 och NAT2 har stor betydelse för kroppens möjlighet till avgiftning och att hantera oxidativ stress. Personer som har defekter i dessa gener hade ökad risk för känslighet mot kemikalier jämfört med kontrollgruppen. De hade också ökad risk för bland annat muskelsmärtor, hjärt- kärl- och magtarmproblem.

Det handlar enligt forskarna om att dessa personer har försämrad avgiftning av kemikalier och att de också har svårigheter att hantera fria radikaler som bildas vid oxidativ stress. Andra forskare har redovisat att genen NAT2 kan ha så nedsatt funktion att endast 11 procent av den acetylerande förmågan finns kvar.

Anledning finns att misstänka sådana genetiska problem hos många som är känsliga för amalgam och kvicksilver och som också brukar vara känsliga för alla möjliga kemikalier. Forskarna menar dock att genetiskt dålig avgiftning kan vara bakomliggande orsak till flera olika sjukdomar även om det i dag inte finns några direkta bevis.

I Tandvårdsskadeförbundet finns personer som har mycket stora problem med avgiftningen, vilket således kan vara genetiskt betingat. De måste vara noga med livsstilen, kosten, bostaden och var i landet de bor. En så ren miljö som möjligt krävs för att de ska må bra och helst också frånvaro av stress. En god näringsstatus är viktig för att det avgiftande systemet ska kunna göra bästa möjliga jobb.

Till vetenskapliga artikel om genernas betydelse

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu