Dålig andedräkt är ett socialt handikapp som drabbar många människor. Ofta är det bakterier, svampar eller andra mikroorganismer som växer till i tungan som utgör problemet, men det kan också handla om tarmen. Om man söker orsaken till problemet går det ofta att göra något åt det. 

Otrevlig andedräkt beror ofta på bakterier på tungan eller i tarmarna. Bakterierna på tungan har i olika forskningsstudier relaterats till bakteriernas täthet på tungan. Personer med dålig andedräkt har i de försök som gjorts haft mer än 108 bakteriekolonier per kvadratcentimeter av tungan. Viktigt är således att bakterietätheten på tungan minskar för att andedräkten ska bli mer normal. 

Munsköljning för att minska den dåliga andedräkten är vanligt. Oftast består dessa medel av en kombination av bakteriedödande medel som klorhexidin eller cetylpyridiniumklorid (CPC) och mekanisk behandling. Kemikalierna har bra effekt och dödar flertalet bakterier. Zinktillskott kan vara bra då zink binds till svavel och bildar olösliga zinksulfider, vilket medför att svavlet blir otillgängligt och inga illaluktande ämnen bildas. 

Tyvärr fungerar inte alltid bakteridödande ämnen på tungan eftersom bakterierna ofta ligger skyddade mellan tungans papiller. Dessutom kan bakterierna bilda bakteriefilmer som gör det extra svårt att komma åt dem.

Särskilt utvecklade tungskrapor finns som gör att man kommer åt djupare ner i tungans mikroskopiska hålrum. En del av dem vibrerar, vilket gör att bakteier och andra mikroorganismer söker sig en annan miljö. 

Även problem med tarmen kan orsaka dålig andedräkt och då handlar det främst om kostomläggning. 

Till artikeln i Dental Tribune, engelska

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu