Dålig andedräkt är ett socialt handikapp som drabbar många människor. Ofta är det bakterier, svampar eller andra mikroorganismer som växer till i tungan som utgör problemet, men det kan också handla om tarmen. Om man söker orsaken till problemet går det ofta att göra något åt det. 

Otrevlig andedräkt beror ofta på bakterier på tungan eller i tarmarna. Bakterierna på tungan har i olika forskningsstudier relaterats till bakteriernas täthet på tungan. Personer med dålig andedräkt har i de försök som gjorts haft mer än 108 bakteriekolonier per kvadratcentimeter av tungan. Viktigt är således att bakterietätheten på tungan minskar för att andedräkten ska bli mer normal. 

Munsköljning för att minska den dåliga andedräkten är vanligt. Oftast består dessa medel av en kombination av bakteriedödande medel som klorhexidin eller cetylpyridiniumklorid (CPC) och mekanisk behandling. Kemikalierna har bra effekt och dödar flertalet bakterier. Zinktillskott kan vara bra då zink binds till svavel och bildar olösliga zinksulfider, vilket medför att svavlet blir otillgängligt och inga illaluktande ämnen bildas. 

Tyvärr fungerar inte alltid bakteridödande ämnen på tungan eftersom bakterierna ofta ligger skyddade mellan tungans papiller. Dessutom kan bakterierna bilda bakteriefilmer som gör det extra svårt att komma åt dem.

Särskilt utvecklade tungskrapor finns som gör att man kommer åt djupare ner i tungans mikroskopiska hålrum. En del av dem vibrerar, vilket gör att bakteier och andra mikroorganismer söker sig en annan miljö. 

Även problem med tarmen kan orsaka dålig andedräkt och då handlar det främst om kostomläggning. 

Till artikeln i Dental Tribune, engelska

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu