Hög halt D-vitamin i blodet minskar risken för allvarlig sjukdom av covid-19, enligt en debattartikel i Läkartidningen. Riskfaktorer för covid-19 är hög ålder, mörk hud, övervikt, diabetes och institutionsboende och i samtliga dessa fall finns också sannolikt för låga D-vitaminnivåer. 

En filippinsk stude som omfattade 212 patienter med covid-19 visade att personer med låga D-vitaminhalter (under 50 nmol/l) hade kraftigt ökad risk för allvarliga komplikationer jämfört med de som hade över 75nmol/l. De med höga D-vitaminvärden fick lindriga sjukdomssymtom. Det finns alltså all anledning att öka dosen D-vitamin nu i coronatider. Det handlar om minst 2000 IU per dag och blir man sjuk kan minst 5000 IU behövas.

Även C-vitamin i höga doser är positivt vid virussjukdomar. Nu pågår studier för att se effekten på covid-19. Dock är kunskaperna relativt stora då det gäller sepsis, vilket många med covid-19 drabbas av och C-vitamininfusioner med 6-20 gram C-vitamin om dagen kan behövas och ofta ges även andra vitaminer plus zink.I förebyggande syfte kan det räcka med 2-4 gram C-vitamin om dagen.

Det är svårt att förstå att svenska folket inte uppmanas att ta tillskott av åtminstone C-vitamin och D-vitamin nu under coronatider. Än mer märkligt är det att sjukvården inte anammar dessa två viktiga vitaminer i behandlingen av covid-19 patienter. Mycket forskning finns inom området och det är väl känt att C-vitamins antioxidantegenskaper minskar det inflammatoriska tillstånd som är så förödande i insjuknandet i covid-19 och andra virussjukdomar. 

Till artikeln om D-vitamin i Läkartidningen
Till artikel om C-vitamin i Läkartidningen
Till den filipinska studien (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu