Hög halt D-vitamin i blodet minskar risken för allvarlig sjukdom av covid-19, enligt en debattartikel i Läkartidningen. Riskfaktorer för covid-19 är hög ålder, mörk hud, övervikt, diabetes och institutionsboende och i samtliga dessa fall finns också sannolikt för låga D-vitaminnivåer. 

En filippinsk stude som omfattade 212 patienter med covid-19 visade att personer med låga D-vitaminhalter (under 50 nmol/l) hade kraftigt ökad risk för allvarliga komplikationer jämfört med de som hade över 75nmol/l. De med höga D-vitaminvärden fick lindriga sjukdomssymtom. Det finns alltså all anledning att öka dosen D-vitamin nu i coronatider. Det handlar om minst 2000 IU per dag och blir man sjuk kan minst 5000 IU behövas.

Även C-vitamin i höga doser är positivt vid virussjukdomar. Nu pågår studier för att se effekten på covid-19. Dock är kunskaperna relativt stora då det gäller sepsis, vilket många med covid-19 drabbas av och C-vitamininfusioner med 6-20 gram C-vitamin om dagen kan behövas och ofta ges även andra vitaminer plus zink.I förebyggande syfte kan det räcka med 2-4 gram C-vitamin om dagen.

Det är svårt att förstå att svenska folket inte uppmanas att ta tillskott av åtminstone C-vitamin och D-vitamin nu under coronatider. Än mer märkligt är det att sjukvården inte anammar dessa två viktiga vitaminer i behandlingen av covid-19 patienter. Mycket forskning finns inom området och det är väl känt att C-vitamins antioxidantegenskaper minskar det inflammatoriska tillstånd som är så förödande i insjuknandet i covid-19 och andra virussjukdomar. 

Till artikeln om D-vitamin i Läkartidningen
Till artikel om C-vitamin i Läkartidningen
Till den filipinska studien (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu