En ny intressant studie visar att barns tänder och tandhälsa förbättras om modern får höga D-vitamintillskott under graviditeten. Det forskarna studerat denna gång är förekomst av emaljskador som gör tänderna mindre motståndskraftiga hos barnen. Forskarna blev förvånade över att risken för emaljskador halverades hos gruppen vars mödrar fick hög dos D-vitamin under graviditeten. 

I denna studie fick alla gravida D-vitamintillskott. Hälften av dem fick 400 IE D-vitamin per dag som är nu gällande rekommenderade dos i Danmark. Den andra hälften av undersökningsgruppen fick så mycket som 2800 IE per dag. Barnens tänder undersöktes när de fyllde 6 år och det visade sig att gruppen vars mödrar under graviditeten fick hög dos D-vitamin hade betydligt färre emaljskador än de barn vars mödrar fick den lägre dosen. 

I den danska forskningsstudien fick endast 15 procent av de 172 barnen i högdosgruppen emaljskador medan det bland lågdosgruppens barn var så många som 28 procent. Höga D-vitamintillskott visade sig också skydda barn mot astma och benskörhet. 

Forskarna anser att myndigheterna därför bör rekommendera en hög dos D-vitamin under graviditet. De menar också att små ökningar av D-vitaminnivån är positivt eftersom de flesta i Norden har D-vitaminbrist åtminstone under vinterhalvåret.

Tyvärr finns det alltför få vetenskapliga studier som undersökt betydelsen av vitamintillskott under graviditeten och hur det påverkar olika organ, enligt Hans Bisgaard som leder den danska forskargruppen, . Den nuvarande studien kommer att följas upp för att se vad som händer när barnen blivit äldre. 

Till artikeln i forskning.no
Till den vetenskapliga artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu