D-vitamin är viktigt för tändernas hälsa. Flera forskningsstudier har publicerats under senare år som stärker tandläkare Weston A Price's forskning i mitten av 1900-talet.  D-vitamin är viktigt för tändernas utveckling och också för inläkning av implantat. D-vitamin bildas i huden vid bestrålning av solen, men äldre har tunnare hud och kan inte bilda lika mycket D-vitamin som yngre människor. För lite D-vitamin påverkar tandhälsan i allra högsta grad. 

Många äldre får i dag implantat vilket gör det möjligt att behålla en bra tuggfunktion. Implantaten fäster bättre i käkbenet om man tar D-vitamin, enligt en artikel i Dental News.

I Sverige får vi D-vitamin under sommarmånaderna, men under oktober till april tränger inte rätt UV-strålar ner till oss i Norden och därför kan vi inte bilda tillräckligt med D-vitamin. Hos oss är det därför viktigt med kosttillskott under vintern och särskilt gäller det äldre människor. 

Vissa tandläkare tar D-vitaminprover på sina patienter och föreslår kosttillskott om det behövs. Man kan också ta D-vitaminprover på vanliga vårdcentraler eller beställa via privata laboratorier. 

Tandhälsan förbättras således om man har tillräckligt med D-vitamin. Dock behövs även vitamin K2 och C-vitamin för bra tandhälsa. Trots att Livsmedelsverket anser att man får i sig tillräckligt mycket näring via kosten så behövs särskilda tillskott när det gäller framför allt D-vitamin, men även av övriga mineraler och vitaminer som förbättrar tändernas egna reparationsmekanismer. 

Till artikeln i Dental News

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu