Det skapas fler och fler appar som lovar lindring av psykisk ohälsa. Men, då många av dessa appar klassas som friskvård så skyddas inte sårbara användare av den nya EU-förordningen.

Forskare uppmanar därför användarna till försiktighet vid val av appar som inte utvecklats av vårdgivare. Det är många människor vilka är desperata efter hjälp som använder den här typen av appar.

Petra Müllerová, vid Lunds universitet, forskar om medicinsk rätt med inriktning på ny e-hälsoteknik och dess reglering på EU-nivå. Hon konstaterar att friskvårdsapparna befinner sig i en form av juridisk gråzon eftersom de kategoriseras just som friskvård.

Petra Müllerová säger vidare att det är bra att vi har den nya AI-förordningen, men den omfattar dessvärre bara en bråkdel av apparna som finns på marknaden. En majoritet av apparna befinner sig i en gråzon och låtsas att de inte har ett medicinskt fokus.

Många personer som lider av psykisk ohälsa väljer att ladda ned en app, antingen istället för att söka annan vård eller som komplement till mänskliga vårdkontakter.

Frånvaron av både kvalificerad sjukvårdspersonal och evidensbaserad vård i dessa appar, det vill säga vård baserad på vetenskaplig grund, är mycket problematiskt, enligt Petra Müllerová. Det är inte heller tillräckligt tydligt vilken typ av AI som används.

De som drabbats av psykisk ohälsa kan i många länder få vänta flera månader på vård. I väntan på att få träffa en läkare kanske dessa personer laddar ned en app baserat på sådant som pris och antal stjärnor. Men, om den som lider av psykisk ohälsa får okvalificerade råd kan det få mycket negativa konsekvenser.

Det finns idag omkring 70 000 appar som handlar om psykisk hälsa inom EU. Petra Müllerová uppger att hon själv har provat att prata med AI-modeller i ett urval av appar som finns ute på marknaden. Hon reagerade på att de försöker framstå som mänskliga. Hon frågade exempelvis hur AI-modellen mådde, och fick då svaret att den hade en bra dag. En AI-modell kan dock inte ha egna känslor eller uppfattningar på det sättet.

Tillverkarna av apparna är skyldiga att berätta för användaren att det handlar om AI och inte om människor. Till en början meddelar AI-modellen sitt namn samt att hen är en AI och säger ”jag kommer att vara din guide”. Efter detta låtsas AI-modellen vara människa. Det är ett effektivt sätt att få användaren att fortsätta använda appen. Man har då byggt en relation till sin AI-modell. Detta är dock högst oetiskt sett till WHO:s rekommendationer.

Vid testande av diverse appar av denna typ, simulerade Petra Müllerová till exempel en användare som uttryckte självmordstankar, som en sorts “värsta scenario”. Hon klargör att vid ett sådant läge bör en AI-modell identifiera att det här är ett allvarligt problem och uppmana användaren att ringa 112. Men, en som hon provade, frågade henne istället om hon ville lyssna på meditationsmusik.

Till artikeln – Lunds universitet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)