C-vitamin har många viktiga funktioner i kroppen. Intressant är att forskare nu visat C-vitamins enorma effekter på cancerceller. Dessa celler lever på socker, men eftersom socker och C-vitamin liknar varandra kemiskt släpps C-vitamin in i cancercellerna och därmed svälter de i bästa fall ihjäl. C-vitamin har fler bra effekter bland annat bildas ämnen som dödar cancercellerna. 

I cancerterapi har C-vitamin enormt bra effekt om bara tillräckliga mängder ges. Anledningen är att C-vitamin liknar glukos eller vanligt socker. Eftersom cancerceller behöver socker för att överleva konkurreras sockret ut av C-vitaminet och cancercellerna dör av svält. Men det visar sig att C-vitamin även ser till att väteperoxid bildas inne i cellen, vilket leder till förgiftning av cancercellen som inte tål väteperoxid. 

Om detta berättar läkaren Henning Saupe som är chef för Arkadiakliniken i Tyskland i videolänken nedan. Henning Saupe har tidigare jobbat som svensk länkare, men finns nu Tyskland och har specialiserat sig på olika cancerterapier bland annat C-vitamininfusioner och värmebehandling av tumörer. Svenska patienter kan åka till Henning Saupe för behandling.

C-vitamin-infusioner har även använts med framgång för att häva icke-behandlingsbar blodförgiftning (sepsis). En del tandvårdsskadade har haft god nytta av C-vitamininjektioner under själva amalgamsaneringen, vilket medför att kvicksilverångan som andas in inte tas upp i kroppen. Därmed har många amalgamfyllningar kunnat tas vid samma tillfälle. Tyvärr ges sällan sådan behandling i Sverige. 

Till kort introduktion av Henning Saupe om C-vitamins betydelse (engelska)
 Till artikel om C-vitamins effekter, av Pehr-Johan Fager. Här finns också länkar till vetenskapliga artiklar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu