Hjärtläkaren Thomas Levy anser att så gott som alla kroniska sjukdomar har sitt ursprung i bakterier från munhålan och speciellt från rotfyllda tänder där bakterier och bakteriegifter bildas. Här presenterar han på ett föredrag 2018 ett protokoll med C-vitamin coh ozon för att komma tillrätta med oxidativ stress och bakterier/virus vars ursprung ofta kommer från munhålan.  

Rotfyllda tänder innehåller alltid bakterier och bakteriegifter. Thomas Levy anser att så gott som alla kroniska sjukdomar, all cancer samt hjärt- och kärlproblem har sitt ursprung i munhålan. En rotfylld tand är en död tand och egentligen är det märkligt att tandläkare propagerar för rotfyllningar. 

Ingen anledning finns att ha kvar rotfyllda tänder. Men vid borttagandet är det nödvändigt att göra rent ordentligt i hålet efter tanden. Hos ett fåtal tandläkare finns möjlighet för patienten att få ozon för att slutligen ta död på alla bakterier. Även PRF finns tillgängligt hos vissa tandläkare. PRF är en metod att göra membran av patientens eget blod, vilket påskyndar läkningen. 

I föredraget som Thomas Levy höll för två år sedan redovisar han framför allt behandling med C-vitamin och ozon i kombination. Han säger att dessa två tillsammans ger en synergistisk effekt och förbättrar behandlingen avsevärt.  En kvinna som han berättar om hade stora problem  med borrelios och hon tjatade sig till C-vitamininfusioner.  Hon fick 100 gram varje dag under 5-6 dagar i veckan. Först hände ingenting, men den 20 dagen blev hon plötsligt betydligt bättre. Hon fick injektioner under ytterligare en vecka och tillfrisknade sedan och slapp den palliativa vården. 

Protokollet lyder så här:
C-vitamin i form av askorbyl palmitat (2 ggr/dag), Går bra med liposomalt C-vitamin
D-vitamin ca 5000 enheter plus vitamin K

Magnesium (ca 400 gram per dag)
Zink (pikolinat) 50 mg/dag

För behandling med intravenöst C-vitamin ges 400 mg magnesiumklorid 

Thomas Levy säger att många borrelios-patienter tillfrisknar om de ges höga C-vitaminhalter. Han redovisade också goda  resultat med tillägg av glutation, 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu