Det är stressande med tandläkarbesök och inom den ortomelekylära medicinen diskuteras tillskott av C-vitamin för att minska stressen och därmed förbättra tillfrisknandet. 

Ortomolekylär medicin handlar framför allt om nutritionens betydelse för hälsan. I Journal of Orthomolecular Medicine berättar Gilbert Crussol, tandläkare från Spanien, om hur fel han tyckte det var att skriva ut en massa mediciner mot infektioner, inflammationer och smärta. När han efter några års yrkesverksamhet började rekommendera kosttillskott till patienterna blev de flesta snabbt mycket bättre och sedan dess har han fortsatt på den vägen.

Han lärde sig att de flesta djur utom vissa apor, marsvin och några få andra djurarter, under stress tillverkar tre till fyra gånger mer C-vitamin än normalt. Detta föranledde förskrivning av C-vitamin och han ger också C-vitamininfusioner istället för andra mediciner. Patienterna blir faktiskt friska eller friskare. Crussol använder sig av de kunskaper som de kända forskarna och läkarna Pauling, Pfeiffer, Riordan, Passwater, Hoffer, och många andra har förmedlat.

Crussols menar att tandingrepp ofta är psykiskt stressande och föreslår därför att patienterna i god tid före tandläkarbesöket intar näringsriktig kost och hög dos C-vitamin. Detta medför att munnen, kroppen och psyket förbättras och tillfrisknandet går fortare. Han berättar också att för ett antal år sedan började han ge patienter som kom för operation så mycket som 30 gram C-vitamin i form av infusioner dagen före operationen. Det förbättrade patienternas psykiska hälsa och för att minska smärtan gav han ännu högre dagsdoser C-vitamin med gott resultat. 

När han tar bort infekterade tänder, gör rent i benet och i vävnaderna runt infektionen använder han injektioner av C-vitamin för att tvätta rent benet och intilliggande vävnader. Han använder då en C-vitaminlösning som har pH 7,4, vilket förbättrar läkningen och ökar tillväxten av benmassa.

Se mer här (engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu