C-vitamin är viktigt för många av kroppens funktioner, bland annat för att behålla spänningarna i cellväggarna och för att immunförsvaret ska kunna arbeta  korrekt och även för tillverkning av energi till cellerna. På patienter som är allvarligt sjuka i Covid-19 har C-vitaminbrist konstaterats. Trots det försöker myndigheterna stoppa information om C-vitamin, D-vitamin, selen med mera som kan minska riskerna och hindra allvarliga symtom av Covid-19. Detta är allvarligt för våra medlemmar som ofta tillhör riskgrupperna. 

Tandhälsoförbundet (Tf) har i Tf-bladet sammanfattat den forskning som finns angående förbättring eller minskning av symtomen vid virussjukdomar. Tf:s medlemmar har ofta försämrat immunförsvar och är beroende av att ta tillskott av C-vitamin, B-vitaminer, D-vitamin, A-vitamin, selen, magnesium och zink för att stärka immunförsvaret. Att fortsätta ta dessa kosttillskott rekommenderas då forskning om Covid-19 visar att ett bra immunförsvar är  vinnare i kampen mot sjukdomen. 

Trots den stora mängden forskning försöker Livsmedelsverket stoppa all nätinformation om att C-vitamin kan minska risken för och mildra symtomen av Covid-19. Även facebook, google och twitter gör vad de kan för att stoppa information om behovet av vitaminer och mineraler för att minska riskerna med olika former av virussjukdomar där ju inget egentligt botemedel finns. 

IVO och HSAN försöker nu delegitimera läkare som rekommenderar C-vitamin för att minska risken för allvarlig sjukdom vid Covid-19. För närvarande gäller det Annika Dahlqvist som i sin blogg tagit upp behovet av C-vitamin och Mikael Nordfors som i interjvuer berättat om C-vitaminets positiva effekter vid Covid-19.

Några andra läkare har stuckit ut hakan, bland andra Uffe Ravnskov och Bo Johnsson plus medförfattare som publicerat artiklar i Läkartidningen om C-vitaminets betydelse vid Covid-19. De har hittills klarat sig undan IVO:s vakande öga. IVO och HSAN kanske menar att hotet mot de första två läkarna om delegitimering är tillräckligt för att skrämma andra läkare till tystnad. 

Annika Dahlqvist är sedan flera år pensionär och lämnar nu frivilligt tillbaka sin legitimation för att slippa en långdragen juridisk process. Michael Nordfors har anlitat en advokat för att föra hans talan och räknar således med en juridisk process. 

Frågan är vad som driver svenska myndigheter till så kraftiga inskränkningar i yttrandefriheten som det här är frågan om? De har gott sällskap av facebook och google som stoppat flera inlägg, videor med mera om lyckade försök att använda C-vitamin på allvarligt sjuka Covid-19-patienter. 

Svenska myndigheter borde istället välkomna alla behandlingar som kan hindra dödsfall av Covid-19 liksom metoder att förebygga sjukdomen. Tf uppmanar nu sina medlemmar att fortsätta med rekommenderad vitamin och mineralbehandling och att öka C-vitamindosen vid allvarlig sjukdom då kroppen konsumerar stora mängder.

Om någon är orolig för njurskador Doktor Thomas Levy säger i intervjun (se länk nedan) att det inte finns några som helst risker med höga C-vitaminhalter. Han anser till och med att C-vitamin förebygger njurstenar. 
Se mer om C-vitamin på hemsidan.

Till  intervju med  Thomas Levy
Till föredrag av Susan Hamphries angående  vacciner, C-vitamin och eventuella risker

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu