Tandläkare och läkare som Tandhälsoförbundet (Tf) samarbetar med drabbas ofta av anmälningar. Tyvärr har det ofta varit andra vårdgivare som anmält och i vissa fall patienter. Ofta blir det i sådana sammanhang ett mediedrev som är mycket obehagligt för den tandläkare eller läkare vars legitimitet ifrågasätts. Det hjälper inte att många patienter tillfrisknat och fått sitt liv tillbaka. Den svenska byråkratin och misstänksamheten mot oliktänkande gör att svensk utveckling stannar av. 

Två läkare har nyligen frivilligt bett om att få sina legitimationer återkallade för att de inte orkar  med ett nytt mediedrev. Det gäller exempelvis Ulrika Åberg som hjälpt många elöverkänsliga och tandvårdsskadade genom att bland annat förskriva vitaminer och mineraler, men i vissa fall också smärtlindrande medel.

Det gäller också Annika Dahlqvist som länge förordat LCHF kost och som också tidigt varnade för vaccinskador i samband med vaccinering mot svininfluensa. Nu blev hon anmäld till IVO för att hon skrivit i sin blogg att tillskott av C-vitamin och kostförändringar kan minska symtomen av Covid-19. Gällande C-vitamin finns forskning som ger tydligt stöd till Annika Dahlqvist, men hon väljer alltså att inte ta den striden.

Även läkaren Michael Nordfors har fått anmälningar på sig för att han i en youtubefilm bland annat tog upp C-vitamin i samband med behandling av Covid-19. Han tog också upp andra behandlingar som svenska myndigheter inte vill kännas vid och anses därmed ha utnyttjat sin roll som läkare på ett felaktigt sätt.

Någon yttrandefrihet finns således inte för en legitimerad läkare i Sverige och det spelar ingen roll om det finns vetenskap och beprövad erfarenhet för metoderna i andra länder. Om detta ärende dras inför domstol, det vill säga om det blir ett överklagande av beslutet, kommer en juridisk prövning av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet att göras och därmed kanske det kan utvecklas en praxis för vad begreppet egentligen innebär. 

Flera av de tandläkare Tf samarbetar med och som hjälpt våra medlemmar att tillfriskna hotas också av anmälningar som gjorts till IVO. Tandläkare Irene Brednert Jonsson fick tidigare sin legitimation indragen på grund av att hon drog ut döda eller rotfyllda tänder enligt den kunskap hon tillägnat sig i USA där forskning inom området förekommer.

Hon drev en rättsprocess och fick senare tillbaka sin legitimation - inte för att Socialstyrelsen ansåg att hon handlat rätt utan för att domstolen fann att hon faktiskt arbetade enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta efter att via videolänk ha hört amerikanska forskare inom området. Nu har alltså denna duktiga tandläkare återigen ett ärende liggande hos IVO.

Även andra tandläkare har fått anmälningar eller upplever att de riskerar få det och har då uttalat att om IVO och HSAN bestämmer sig för att ge anmärkningar eller dra in legitimationen slutar de som tandläkare. Rädslan för att bli av med legitimationen gör att många tandläkare i dag inte vågar dra ut rotfyllda tänder och till och med kan de felaktigt säga till patienten att det inte är tillåtet att ta bort en rotfylld tand. Myndigheternas agerande skrämmer alltså vårdgivare till tystnad.

Tf anser det allvarligt när nya intressanta metoder inom tandvården eller den allmänna hälso- och sjukvården  inte får möjlighet att prövas. Den nuvarande attityden hos IVO och Socialstyrelsen inklusive HSAN gynnar inte utveckling av den svenska vården och stympar istället möjligheterna för vårdgivare att hjälpa patienterna. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu