Bakterier som bildar biofilm är ofta orsaken till inflammation och benförluster runt implantat. Tidningen Dental Tribune har publicerat en artikel med uppmaningen att behandla parodontit innan man sätter in implantat i käkbenet. Helt bakteriefritt blir det aldrig i munhålan, men de riktigt besvärliga bakterierna behöver utrotas och genom att skapa en bra bakterieflora i munnen minskar risken för problem. 

Artikeln är skriven av Dr. Jan H. Koch och han menar alltså att stora mängder skadliga bakterier i munhålan måste hanteras innan implantat sätts in. Därför är det viktigt att tandläkaren först diagnostiserar eventuella besvärliga bakterier och behandlar dem. Det gäller även de med långt gången tandlossning där det således inte räcker att enbart extrahera tänderna. 

Koch anser att implantat kan förbättra livskvaliteten för många men att riskpatienterna måste behandlas innan implantatet satts fast. Om periimplantit uppstår runt implantatet kan bakterierna komma ända in i benet och förstöra det. Dessa bakterier orsakar, enligt Koch, sjukdomar även utanför munhålan som inflammationer i tarmarna, problem med hjärtat och mycket mer. 

Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att zirkoniaimplantat (keramiskt material) mycket sällan ger periimplantit och därför är de bättre alternativ än titanimplantat. Känslighet mot titan är inte ovanligt och då blir det inflammationer i tandköttet, vilket ökar risken för att bakterier får fäste och orsakar periimplantit. Det kan dessutom uppstå strömmar mellan olika metaller i munhålan som också ökar risken för osund bakterieflora i munålan plus problem med läckande metalljoner. 

Till artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu