UNICEF redovisar en ny undersökning som visar att vart tredje barn i världen har skadligt höga halter bly i kroppen. Även svenska barn har för höga blyhalter, men värdena har sjunkit kraftigt sedan man upphörde med bly i bensin. Barn har också andra metaller och även vuxna kan ha för höga metallhalter som kan orsaka sjukdom. Risker med tungmetaller behöver tas på större allvar i vården. 

Varken för kvicksilver, kadmium, bly eller andra metaller finns några säkra gränsvärden. Barn kan få metaller från mamman redan i fosterstadiet och sedan fylls det på i kroppen från mat, luft och vatten och det kan också finnas andra källor. 

Riskerna är uppenbara och därför behöver vården bli bättre på att diagnostisera kronisk förgiftning av metaller och spåra källan. Kronisk förgiftning gör också att man behöver avgifta kroppen. 

Flera syntetiska så kallade kelatorer finns. För kvicksilver är det främst DMSA som fungerar, men för bly och kadmium fungerar EDTA bättre. Kelering på barn kräver extrem försiktighet.

För läkare som behöver lära sig mer om avgiftning finns den nyligen utkomna boken "Evidens-based cinical chelation" av forskaren och skribenten Eleonore Blaurock-Busch. I den redovisas protokoll för kelering och vilka provtagningar som behöver göras före, under och efter keleringen. Boken är en bra handledning för läkare som vill arbeta med avgiftning.

Får man inte hjälp inom vården kan bland annat zeoliter används, se Tf-bladet 2020/2. Men även preparat som gurkmeja har visat sig ha avgiftande effekt på koppen. Ta kontakt med en näringsterapeut för mer hjälp och vägledning. 

Unicef:s pressrelease
Till artikel BBC
Till Naturvårdsverkets undersökning av blyhalt hos sveska barn

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu