Många barn får i dag tandställningar - i genomsnitt omkring vart fjärde barn eller tonåring. Det man då gör är att flytta tänder så att tandraderna ska se mer raka ut, korrigerar över- eller underbett och i vissa fall med trångställda tänder tar man bort friska tänder. Sällan informerar tandläkaren om de risker som finns med tandställningar eller att man i regel måste ha en tråd bakom tänderna åtminstone i underkäken för att permanent hålla dem på plats.

Tandhälsoförbundet får då och då samtal  från personer som har besvär efter att de haft tandställningar som unga. Det känns ofta som om tungan är för stor för munnen, svårighet att sova, smärta i ansiktet och huvudet, bettförändringar som gör det svårt att tugga mat och värst av allt är att de ofta blir behandlade som psykiskt sjuka. Efterforskningar visar att tandställningar inte är så harmlösa som man kanske tror. 

Forskningen är helt klart eftersatt på området och särskilt gäller det risken för biverkningar. Tidigare har risken för allergier mot de metalltrådar som använts nämnts på hemsidan. Alternativ till metalltrådar är ställningar av plast som byts varannan vecka och de gjuts så att de så småningom ska flytta tänderna på samma sätt som trådarna.

I England, USA med flera länder utvecklas mer naturliga och holistiska tekniker för att med tungans och gommens hjälp förbättra tillväxten av käkarna. Därigenom anser man att det skapas plats för tänderna på ett naturligt sätt och även överbett och underbett kan korrigeras. Det finns också tandställningar (ALF) som flyttar ut käkpartiet istället för att extrahera tänder och därefter mekaniskt flytta dem.

SBU som är statens expertorgan i medicinska och odontologiska frågor gjorde 2006 en studie som visade att det saknas evidens för att sätta in tandställningar utom i några få fall. De efterlyste då mer forskning, men inte mycket sådan har kommit sedan dess. 

En artikel från 2010 sammanfattas de biverkningar som då var kända. Det handlar om tillbakabildandet av tandrötter och negativa förändringar av pulpan som kan göra att tanden dör samt smärta och så kallade TMD-förändringar innebär ansiktssmärta.

De allra flesta upplever smärta när de fått tandställningar och det är inte ovanligt att tungan, kinderna och läpparna påverkas. De studier som gjorts visar att 8 till 30 procent av dem som fått tandställningar avbryter behandlingen på grund av att de inte klarar smärtan. Ofta försvinner dock merparten av smärtan efter någon vecka. 

Inflammationer i tandköttet runt trådarna förekommer, men det är oklart vad det innebär på långsikt. Emaljen kan få ljusa fläckar på grund av dekalcifiering och sådana processer tycks förekomma i 50 procent av fallen. När man tar bort tandställningen kan efter en tid emaljen remineraliseras igen. 

Innan barn får tandställningar bör deras vårdnadshavare få reda på vilka risker som finns med tandställningar och det gäller även vuxna som vill ha tandställning. För den som söker beskrivna alternativ är det lämpligt att börja behandlingen så tidigt som möjligt, d.v.s. redan innan barnen börjar skolan. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu