I en artikel på hemsidan som hör till den internationella organisationen för biologiska tandläkare bekräftas riskerna med rotfyllningar. Tandläkare Carlson skriver i en artikel att rotfyllningar bara ställer till problem och att det inte är acceptabelt att ha döda kroppsdelar kvar i kroppen. Han visar med hjälp av flera bilder hur rotfyllda tänder ser ut när de dragits ut. De är omgivna av bakteriesäckar eller har stora bakteriesäcker under roten. 

Tandläkare Dr Carlson med praktik i Honolulu skriver på IABDM:s hemsida att han som student lärde sig att man aldrig ska säga att en tand är död och han fick lära sig att det var bra att rotfylla tänder. Och det trodde förstås de blivande tandläkarna på liksom han själv. Det var först 1981 då han jobbat en tid som tandläkare som han förstod att detta med att behålla tänder genom att  rotfylla dem var helt tokigt.

Biologiskt och fysiologiskt är det fel att rotfylla, konstaterade han på 1980-talet efter att ha gjort egna studier i ämnet. Det är helt enkelt bäst att avlägsna död vävnad från munnen och käkarna. Faktum är att tandläkare är den enda medicinska professionen som lämnar död vävnad kvar i kroppen. Död är tanden så snart blodtillförseln är borta, vilket sker vid rotfyllning då blodkärln och nerver rensas bort ur roten. 

Han konstaterar att alla försök att göra döda tänder sterila har misslyckats. Men frågar man tandläkare så säger de ofta att den är steril eller åtminstone nästan steril. De små dentinkanalerna går inte att få helt bakteriefria och därmed finns alltid bakterier i en rotfylld tand.

Tandläkare som står Tandvårdsskadeförbundet nära brukar säga att alla rotfyllda tänder luktar illa när de kommer ut, vilket är tecken på stora mängder bakterier som själva eller i form av de gifter de producerar skadar kroppen inte bara intill tanden i käkbenet utan även i andra delar av kroppen.

Det är dags för Socialstyrelsen och tandläkarna att sluta rekommendera rotfyllningar och framför allt berätta sanningen om de risker man som patient utsätter sig för om man tillåter en rotfyllning och färmed tillåter att en död kroppsdel är kvar i kroppe.

En del tandläkare menar att många kroniska sjukdomar beror på rotfyllningar och forskning visar tydligt koppling mellan rotfyllningar och bröstcancer och rotfyllningar och hjärtinfarkter.Fundera själv på om besvären kom i samband med eller strax efter en rotfyllning. 

I Carlsons artikel finns illustrationer för att visa hur tändernas rötter ser ut och vad som händer vid rotfyllningar och flera bilder visar hur rotfyllda tänder ser ut då de extraherats. Se mer länken nedan

Till artikeln (engelska)

Se också Dr Mercolas blog om rotfyllningar (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu