En daglig dos bikarbonat kan minska riskerna för påverkan på kroppens organ vid autoimmun sjukdom. Det upptäckte forskare när de höll på med försök på råttor. Bikarbonaten och den minskade surheten i kroppen innebär inte att något i kroppen stängs av eller slås på utan forskarna menar att behandlingen ger kroppen en knuff i rätt riktning genom att stimulera en antiinflammatorisk respons. 

Att ta en daglig dos bikarbonat skulle kunna vara ett effektivt sätt att behandla autoimmuna sjukdomar, säger forskare vid Medical College of Georgia i USA: De menar att risken då minskar för destruktiva inflammationer som exempelvis förekommer vid reumatoid artrit.

Den amerikanska forskargruppen har några av de första bevisen på att bikarbonat kan få mjälten att främja en antiinflammatorisk miljö.Deras studie visar att friska människor som intar två gram bikarbonat i 250 ml vatten per dag producerar mer magsyra när det är dags att smälta nästa måltid. Samtidigt går det signaler till speciella celler (mesotelceller), som täcker mjälten, att den inte ska sätta igång några autoimmuna reaktioner. 

Tidigare har forskare upptäckt att dessa celler känner av miljön i kroppen och sänder ut varningar om inkräktare finns som immunförsvaret behöver mota bort. Mjälten ingår i immunförsvaret genom att den lagrar vissa typer av vita blodkroppar och forskarna fann att intag av två gram bikarbonat per dag i två veckor fick immuncellerna att byta från en sort som främjar inflammationer till en annan sort som minskar inflammationer.

Det var vid försök på råttor med högt blodtryck och kronisk njursjukdom som forskarna fick upp ögonen för bikarbonat. Vid nedsatt njurfunktion kan blodet bli för surt, eftersom njurarna inte längre kan upprätthålla balansen mellan olika buffrande ämnen som kalium och natrium. Detta kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och benskörhet. Tidigare kliniska prövningar har visat att en daglig dos bikarbonat minskar surheten och kan stoppa njursjukdom och kanske också benskörhet.

På råttorna fann forskarna att de som drack bikarbonatvatten hade färre inflammatoriska celler av den dåliga typen och fler antiinflammatoriska celler. Efter denna upptäckt kallade forskarna in en grupp friska medicinstudenter som fick dricka bikarbonatvatten. De uppvisade liknande resultat och forskarna kunde se att övergången från inflammatorisk till antiinflammatorisk profil skedde överallt i kroppen. Hos råttor höll det i sig i flera dagar, men hos människor bara under fyra timmar.

Många tandvårdsskadade har ständiga inflammationer i kroppen och skulle kanske må bättre av att dricka två gram bikarbonat löst i vatten per dag eller ett gram två gånger om dagen. Det kan vara värt att pröva.

Till artikeln på Nordic Nutrition Council
Till den vetenskapliga artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu