Cirka 70 procent av alla barn och ungdomar diagnostiseras med minst en bettavvikelse, det är alltså majoriteten. Detta enligt forskning som redovisats i Tandläkartidningen. Det handlar om olika former av bettavvikelser som t.ex. att framtänderna står ut, korsbett eller trångställda tänder som växer på varandra. Tidig behandling visar sig vara bra. Tandhälsoförbundet menar också att barnens kost kan ha betydelse och frågan om man andas med munnen eller näsan. 

Forskning vid Malmö universitet, Eastmaninstitutet och Göteborgs universitet visar att möjlighet finns att både förebygga bettavvikelser och att behandla dem i ett tidigt skede. I forskningsrapporten nämns också risk för bettavvikelser om barnen andas med munnen istället för med näsan. Författarna tar i det sammanhanget upp tungans betydelse för käkarnas utveckling. Se mer om detta här.

Av rapporten framgår att napp är en dominerande orsak till så kallat frontalt öppet bett och att om barnen slutar använda napp innan sexårständerna börjar komma upp så normaliserar kroppen oftast själv bettet. Det är alltså viktigt med upplysning till föräldrarna. Detsamma gäller korsbett som beror på napp- eller tumsugning. Det är alltså viktigt att barnen slutar med napp innan sexårständerna kommit fram. 

Korsbett kan uppstå vid nappsugning, men författarna till artikeln i Tandläkartidningen tar också upp problem med munandning. Det handlar om att tungan är en kraftig muskel som normalt, då man andas med näsan under nattsömnen, trycker mot överkäken och därmed stimulerar tillväxt. Vid munandning faller tungan ner och kan istället påverka underkäken, så att överkäke och underkäke inte riktigt passar ihop. Se mer information på Tf:s hemsida om vikten av näsandning. 

Trångställda tänder, det vill säga när tänderna växer på varandra är också relativt vanligt i dag. Det leder ofta till avlångt ansikte och behov av tandställning. Av artikeln framgår att det i flertalet fall handlar om att ta bort fyra tänder för att resten ska få plats. Borttagning av de primära hörntänderna föreslås och att det görs innan de permanenta hörntänderna eller premolarerna kommit fram. I sådana fall kan i bästa fall tandraden jämnas ut och efter en tid syns inga tandluckor.

Vid trångställda tänder finns dock andra alternativa behandlingar som är möjliga. Tandhälsoförbundet har informerat om möjligheten att få tandställningar som hjälper till att förbättra käkarnas tillväxt, vilket gör att tänderna får plats utan att några tandutdragningar behövs. Att andas genom näsan är som tidigare nämnt viktigt och även kosten har stor betydelse för käkarnas tillväxt. Se mer på hemsidan. 

Det finns också anledning att fråga sig om alla måste ha perfekta tandrader. Smärre avvikelser som inte påverkar tuggförmågan kan vara acceptabla. För den som ändå anser det av estetiska skäl är angeläget att rätta till tandraderna finns alternativ, som istället för att dra ut friska tänder för att därefter flytta dem, som vidgar käkarna så att tänderna verkligen får plats. 

Till artikeln i Tandläkartidningen
Till mer om alternativ till tandställningar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)