Nu kan man gratis höra samtliga föredrag och seminarier som hölls vid avgiftningskonferensen i Berlin i somras. Så gott som alla världens forskare som jobbar med avgiftning var där och dessutom ett antal terapeuter, läkare och tandläkare som uppmärksammat problemen.  Välkomna till Heavy Metal Detox Summit. 

The Heavy Metal Detox Summit börjar den 8 november. Redan nu kan du registrera dig för att ta del av den. Samtliga avsnitt är gratis fram till den 17 november (se länk nedan) därefter kan man köpa rättigheterna. Språket är engelska. 

Tandvårdsskadeförbundets forskningsfond tog initiativ till konferensen och har också bekostat en del av administrationen. Det var en stor uppgift fonden tog på sig. För att klara administration och marknadsföring med mera anställdes Annie Pettersson, men även Ulf Lind och Ann-Marie Lidmark lade ner mycket tid för att få det att fungera. 

Forskningsfonden har fått donationer och arv med mera från medlemmar eller andra som anser att förbundet hjälpt dem tll bättre hälsa och därför velat göra något för ökad forskning inom våra områden. Det handlar alltså inte om förbundets verksamhet eller förbundets bidrag från Socialstyrelsen som Tandläkartidningen illvilligt skrivit

Merparten av konferenskostnaden täcktes dock av deltagaravgifter och en liten del av sponsorer. Forskningsfonden tog en viss risk och avsatte 600 000 kr, vilket förutsatte att inga deltagaravgifter kom in.

Slutligen blev det drygt hälften av den avsatta summan som behövde användas för att täcka underskottet. Kostnaderna, förutom administration, utgjordes främst av resor och upphälle för de så kallade "keynote speakers". De kostade en del eftersom flera kom från USA och en från Indien. Inom Europa blev resorna mindre dyra. Övriga föredragshållare fick betala kostnaderna,, inklusive deltagaravgiften, själva. 

Metallaviftningskonferensen blev en succé och samtliga forskare och övriga deltagare uppskattade att vi samlat så många duktiga personer. Det blev många och intensiva diskussioner mellan olika personer och det var tydligt att just denna form av konferens aldrig har gjorts tidigare. Det var lyckat att samla både forskare och terapeuter som aktivt arbetar med avgiftning. Många nyttiga kontakter knöts och diskussioner startade om hur journalskrivningen kan bli bättre och mer uppföljningsbar än vad som är fallet hos flertalet terapeuter i dag. Vi och flertalet deltagare hoppas på en ny, liknande konferens år 2021 eller 2022.

Ta del av konferensen via länkarna nedan, vilket är gratis i nio dagar. Bidra till att sprida kunskaper om avgiftning av metaller bland annat genom att dela The Heavy Metal Summit med dina vänner och andra som behöver få denna världens samlade erfarenheter. 

Klicka här för att komma till registreringssidan för Heavy Metal Detox Summit
Klicka hör för att komma till facebooksidan 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu