Berlinkonferensens tredje dag handlade främst om hur man praktiskt arbetar med kelering som terapeut och läkare. Provtagingar och praktiska exempel på kelering fanns med under dagens föreläsningar.

Eleonore Blaurock-Bosch från Tyskland, som länge arbetat med provtagning och kelering, berättade om hur man kan testa metaller i kroppen och vad man ska tänka på för att välja rätt metod:

Hon berättade att helblod visar nuvarande exponering och att nagelklipp visar kronisk påverkan. Saliv och avföringsprover visar vad man exponeras för nu t.ex. kvicksilver från amalgamfyllningar.  Urinprover visar exponering i närtid.

Eleonore Blaurock-Bosch anser att man inte ska ta kosttillskott under själva keleringen och att det är viktigt att man har korrigerat näringsobalanser innan keleringen, vilket bland annat kan gälla koppar-zinkbalansen.

Olaf Beckard Beckord från England pratade om Melisa-testning  för att bland annat  påvisa känslighet mot titan Han menar att Melisa är den enda mätmetoden som redovisar om man är överkänslig mot titan eller inte.  Laboratorier som gör sådan testning finn i många länder och är också validierad.

Joachim Mutter från Tyskland höll föredrag via videolink med relativt dålig ljudkvalitet. Han pekade på samverkan mellan radioaktivitetet och symtom av metaller. Han anser att vistas i områden som är lågstrålande kan minska många symtom och också förbättra avgiftningen. Metylerat B12 och metylfolat ökar bildningen av glutation och därmed den naturliga avgiftningen.

Tandläkare Hans Lammers från Tyskland berättade mycket om rotfyllningar som innehåller flera olika toxiner. Han anser att alla rotfyllda tänder ska tas bort och att tandläkaren måste rengöra ordentligt i käkbenet efter extraktionen. Han använder själv prf-teknik, dvs gör membran av patientens eget blod som läggs i hålet efter utdragningen.

Dietrich Wittel från Kanada redovisade många exempel på lyckade keleringar och bland dessa finns personer som blivit bra från ögonbesvär, sår på benen, Alzheimers sjukdom med mera.

Edwin Boegman från Sydafrika redovisade att han arbetat länge med kelering  och fått människor med många olika sjukdomar på fötterna igen. Bland annat gäller det flickor med ME/CFS . Han lyckas förbättra så många som 90 procent.

Därefter fortsatte diskussioner om hur vi tillsammans ska gå vidare för att både stimulera och öka forskningen om kelering och förbättra möjligheterna för folk att få detta.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu