Vart fjärde barn får tandställning i dag, men behövs det verkligen? Vad är orsaken till så kallade trångställda tänder? Tandläkare Steven Lin har slutat behandla barn  och tonåringar med tandställning. Istället föreslår han förbättrad kost så att käkbenet växter till för att få plats med alla tänder.

Tandläkare Steven Lin berättar att han länge trodde att trångställda tänder berodde på ärftliga faktorer och att det därför inte alls gick att korrigerad tänderna. Själv jobbade han en tid med att dra ut tänder för att ge mer plats för de kvarvarande och därefter sätta dit en tandställning i metall i syfte att flytta tänderna för att få raka tandrader och fina leenden. 

Nu arbetar han istället med kosten för att barn och tonåringar ska få käkbenet att växa till och därmed skapa det utrymme för tänderna som behövs. Det är inte bara Steven Lin som arbetar med kosten för att hindra trångställda tänder. Flera andra tandläkare arbetar också enligt tandläkare Weston A Price ideer. 

Tandställningar är mestadels i metall och många barn och tonåringar berättar att det gör ont och spänner i tänderna när de ska dras rätt. Dessutom kan de få skavsår på insidan av kinderna av ställningen. En del blir allergiska och kan få symtom som kronisk trötthet och värk. 

Erfarenheten säger också att alla tandregleringar inte alltid lyckas. Då och då ringer personer som fått både bett och utseende förstört av sina tandställningar. 

Den som har barn eller tonåringar med trångställda tänder bör först pröva Steven Lins diet. Se mer länken nedan.  Tandställningar innebär att minst fyra friska tänder tas bort och det är inte ovanligt att tänder dör på grund av tandställningen. Dessutom är de ofta mer eller mindre smärtsamma för barnet eller tonåringen. 

Till youtubefilm med Steven Lin (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu