Många har svårt att avgifta kroppen från tungmetaller och särskilt gäller för Tandvårdsskadeförbundets medlemmar. Koriander, och då är det bladen man använder, är bra på grund av förmågan att mobilisera kvicksilver och andra tungmetaller från olika organ. Men det gäller att man har något som binder och för ut det frigjorda kvicksilvret tillsammans med koriander. Ramslök har använts till detta men även klorella  fungera bra. 

En del som tar koriander eller koriandertinkur kan få kraftig mobilisering av tungmetaller att de blir sjuka av det. Det beror på att kroppen inte klarar att hantera alla gifter som kommer in i blodet. Koriander klarar inte att ensamt föra ut kvicksilver och andra metaller ur kroppen.

Därför är det viktigt att också tillföra ramslök som innehåller svavel eller som i länkten nedan klorella. (Tänk dock på att det ska vara ren klorella och inte sådan som kan vara kontaminerad av tungmetaller, fråga i hälsokostaffären eller din terapeut vad som gäller). Klorella har goda egenskapern när det gäller att binda gifter och särskilt tungmetaller.

Klorella påverkar också kroppen positivt på många andra sätt exempelvis genom att öka det viktiga glutationet. Det innehåller också vitamin B12 och vitamin B6 som behövs för avgiftningen. Många med amalgamproblem har B12-brist vilket försämrar avgiftningen. 

Av artikel det länkas till framgår att det är väsentligt med tillräckligt mycket magnesium för att alla kroppens biokemiska processer ska fungera tillräckligt bra för att få ut tungmetallerna ur kroppen. Dock ska man alltid skynda långsamt med avgiftning då en del känsliga individer annars kan bli sjukare igen. 

Läs mer här (engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu