En del tandläkare anser att antibiotika behövs vid borttagning av tänder. En Cochrane-rapport redovisade dock att ingen evidens finns för att ge antibiotika. Nu har en ny finsk forskningsstudie visat att viss antibiotika har god effekt på de bakterier som kommer från rotfyllda tänder. 

Antibiotika har många negativa effekter och att säga nej till sådana kurer är bra. Men i vissa lägen kan man också ha nytta av antibiotika. Av studien framgår att Amoxicillin eller Ampicillin är effektiva profylaktiska antibiotika för att förhindra bakterieförekomst i blodet efter tandextraktion. Däremot är fungerar inte Klindamycin.

50 patienter undersöktes i den finska studien och samtliga skulle genomgå tandextraktion. Patienternas hälsostatus och eventuella allergier fick avgöra om de fick profylax eller inte och i så fall vilket antibiotikum som användes.

Amoxasillin, Ampicillin och Kindamycin gavs redan tidigare i samband med rotfyllning till vissa grupper. Nu följde forskarna upp extraktionerna med blodprover. Samtliga patienter var friska då studien började. 

De som fick Kindamycin hade bakterier i blodet efter fem minuter och efter 20 minuter var de fortfarande kvar.  De som fick Amoxasillin och Ampicillinin blev fortare bakteriefria och efter 20 minuter hade de inte längre bakterier i blodet. 

En skicklig tandläkare som har bra utrustning kan hålla patienten bakteriefri även utan antibiotika. Särskilt gäller det tandläkare som använder ozon och som gör så kallade PRF. Det senare innebär att tandläkaren tar ditt blod, centrifugerar och använder den ljusa fraktionen, som innehåller vita blodkroppar och fibrinogen, för att göra ett membran. 

Diskutera därför med tandläkaren behovet av antibiotika. Bäst för tarmfloran är att inte använda antibiotika, men om det behövs ska man förstås inte tveka. Bakteriefloran i tarmen kan man bygga upp igen med bakterietillskott. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsrapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu