Runt implantat bildas bakterier som måste hållas efter. I värsta fall utvecklas periimplantit som innebär att implantatet är bemängt av bakterier och i svårare fall kan hela käkbenet förstöras. Behandlingen är antingen kirurgisk eller sker med hjälp av antibiotika. Det senare föranleder många frågetecken då vi vet att resistens mot bakterier håller på att utvecklas.

I en avhandling vid Karolinska insitutet har Caroline Riben Grundström redovisat användningen av anitbiotika i samband med kirurgisk behandling av peri-implantit. Hon har också undersökt effekten av kirurgisk behandling jämfört med antibiotika under en längre tid. 

En andel patienter lämnar saliv-och avföringsprov för att forskaren senare ska kunna undersöka hur antibiotika påverkar bakterieflorans sammansättning över tid.

De grupper av antibiotika som undersöks i studien är amoxicillin, metronidazol och fenoxymetylpenicillin. Ett tredje delarbete ska undersöka förekomsten av peri-implantit kring implantat som installerats i benuppbyggda käkar.

Bland riskfaktorerna för att utveckla peri-implantit finns tidigare tandlossning, långvarig tobakskonsumtion, sjukdomar och mediciner som påverkar immunförsvar och sårläkning negativt. Även plack, kvalitet och kvantitet på bentillgången samt operationstillfället behöver beaktas vid implantatplanering.

Peri-implantit är svårbehandlat, bara hälften av behandlingarna lyckas, enligt Grundströms avhandling. Studier visar också att kirurgisk behandling bromsar sjukdomsförloppet jämfört med icke-kirurgisk behandling och regelbunden stödbehandling förhindrar återfall efter kirurgi.

Slemhinnan runt implantaten utvärderas genom att palpera nedifrån och upp längs med implantatet för att bedöma förekomst av pus var. 
– Enligt min bedömning är förekomst av var vid sondering en mycket starkare markör än blödning vid sondering för att utvärdera sjukdomens svårighetsgrad, säger Caroline Riben Grundström.

Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att periimplantit förekommer oftare vid impantat med titan jämfört med zikonia, vilket kan bero på inflammatoriska reaktioner mot metallen. Att välja zirkonia som implantat kan därför vara en bra säkerhetsåtgärd.

Till artikel på Dental 24

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu