Regeringen berättar i ett pressmeddelande att arbetet med sjukskrivningar ska förbättras. Regeringen säger att "sjukförsäkringsystemet ska ha människan i centrum". Några konkreta förslag ges dock inte utan det blir ytterligare uppdrag. 

Försäkringskassan och Socialstyrelsen får i uppdrag att påbörja det utvecklingsarbete som tidigare identifierats av myndigheterna i det så kallade dialoguppdraget (länk se nedan).

I det ingår bland annat att Socialstyrelsen ska ge bättre försäkringsmedicinska beslutsstöd och att Försäkringskassan ska se till att läkarintyget utvecklas på ett sätt som underlättar lämnadet av uppgifter. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 juni 2020 och slutredovisas senast den 15 oktober 2021.

Ytterligare en långbänk är således på gång. Det vore bättre om Försäkringskassan och deras handläggare litade mer på sjukskrivande läkare. Det finns anledning att befara att ännu fler ställs utan försörjningsstöd i väntan på riktlinjer. Regeringen borde ha agerat snabbare med tydliga direktiv att läkarintyg är det som gäller.

Direktiven ger inte tydliga anvisningar till hur försäkringskassan ska hantera elöverkänslighet, olika former av trötthetssyndrom och värk som dagens skolmedicin inte hittar orsaker till, dvs besvär som många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar lider av. 

Det finns anledning befara att ännu fler än i dag kan komma att hamna utan försörjningsstöd. Nu behövs massivt opinionsarbete för att säkra att alla sjuka och arbetsoförmögna ska slippa leva på sin man eller sina föräldrar. 

Till regeringens pressmeddelande
Till myndigheternas dialoguppdrag (juni 2019)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu