I dag utsätts vi för många olika kemikalier via luft, vatten och föda, men också från tandfyllningar och olika kroppsimplantat. Att kroppen klarar att bli av med dessa gifter är viktigt. En del personer har genetiskt dålig funktion på sin avgiftning, medan andra kan ha näringsobalanser som gör att kroppens möjligheter att utsöndra gifter försämras. Det krävs många olika processer innan gifter kan föras ut ur kroppen. Ett av de viktigaste ämnena är glutation. 

Glutation är kanske den viktigaste antioxidanten i kroppen och bildar ett av de viktigaste enzymerna för att avgifta kroppen från bland annat metaller. Glutation finns i varenda cell i kroppen och är således viktigt för att kroppen ska fungera bra. Modern forskning visar också att glutation även har betydelse för hur kroppen kan tillgodogöra sig D-vitamin.

Glutation består av cystein, glutamat och glycin som är viktiga aminosyror vilka behövs för bildning av glutation. Glutation tas inte upp särskilt bra av tarmen och därför behövs tillskott av dessa aminosyror. Bra hjälp kan många få genom tillskott av L-acetylcystein.

Även svavel och vitamin B12 behövs för att glutation ska bildas i kroppen och kunna agera för att ta hand om och utsöndra gifter och särskilt gäller det giftiga metaller som exempelvis kvicksilver. Glutation är också viktigt för att vitamin C, E, Q10 och alfaliponsyra ska fungera optimalt. 

Ett bra nyårslöfte kan vara att försöka hjälpa och öka avgiftningen. 

Mer om glutation finns att läsa på Dr Mercolas hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu