Bastubad och särskilt infraröd bastu är effektiva sätt att bli av med kroppens gifter. Svettkörtlarna utsöndrar gifter och därför kan kraftig svettning minska belastningen bland annat av kvicksilver och andra tungmetaller. Roger Strömberg från Stavsnäs utanför Stockholm är en av dem som förbättrat hälsan genom bastubad. Det gäller dock att skölja av sig relativt ofta så att tungmetallerna inte återupptas via huden. 

Bastubad är alltså ett bra och väl beprövat sätt att bli av med gifter. Numera finns även forskning till stöd för detta.
- Jag har blivit så väldigt mycket bättre sedan jag började bada bastu, säger Roger Strömberg.

Han har haft många amalgamfyllningar och lekte dessutom med kvicksilverkulor när han var liten, kulor som kom från sönderslagna termometrar. Belastningen av kvicksilver ökade med åldern och slutligen tvingades Roger bli sjukpensionär. Vitaminer och mineraler och särskilt fosfater tar han varje dag och då badar han bastu. 

De första veckorna försämrades hälsan, men Roger var målmedveten och trodde på sin metod så han fortsatte. Därefter kom förbättringarna och nu som folkpensionär mår Roger betydligt bättre än tidigare och han tror själv att det främst beror på att han så gott som varje dag badar bastu. 

Forskning ger Roger rätt, regelbundna bastubad är positiva för hälsan. Det hjälper mot kroniska sjukdomar och sannolikt beror det på att gifter utsöndras och metabolismen ökar. Inte bara kvicksilver utsöndras via svettkörtlarna utan det handlar också om arsenik, bly, kadmium, bisfenol A och phtalater. Bastubad är en slags reningskur för kroppen. Infraröd bastu tycks vara bäst, men även vår svenska och finska bastu gör god nytta. 

Bastubad förbättrar också kroppens immunförsvar, vilket leder till bättre sårläkning och minskad risk för inflammationer. Till och med smärta tycks minska med bastubad, vilket även tycks gälla så kallade fantomsmärtor som kan följa av amputaioner. Bastubad efter träning minskar också träningsvärken och gör att musklerna återhämtar sig snabbare. För avgiftning krävs lite längre sessioner än för att uppnå allmänna hälsoförbättringar, se länk till forskningsrapport nedan.

Vissa läkemedel som antihistaminer hämmar kroppens svettning och minskar därmed nyttan med bastubad. Den som äter mediciner behöver alltså kontrollera med läkaren om bastubad är tillrådligt. Inte heller alkohol ska intas före eller under bastubadet. Viktigt vid bastubad är förstås att man dricker ordentligt med vatten och ersätter de mineraler som utsöndras med svetten. 

Till sammanfattande information om bastubad (engelska)
Till artikel om avgiftning av metaller med bastubad (forskningsrapport, engelska)
Mätning av tungmetaller i svett (forskningsrapport, engelska)
Positiva effekter av finsk bastu på överviktiga män (forskningsrapport, engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu