Många kunskaper som kan tyckas elementära fattas inom odontologin. Ett exempel är kunskap om vad som gör att de permanenta tänderna tränger upp och "puttar bort" mjölktänderna. Nu har en forskargrupp funnit att tillväxten och strävan att komma upp ur käken och tränga ut de första tänderna stimuleras av tuggning. Låt alltså barnen äta morötter och annat liknande för att tänderna ska komma upp som de ska.

Forskarna fann att tuggning deformerade det tunna slemhinnelagret runt tänderna och att det var detta som satte igång tändernas vilja att växa upp ur käken. Detta fann de efter att ha konstaterat att ingen av de tidigare teorierna hade något som helst vetenskapligt stöd. Denna nya kunskap öppnar onekligen nya perspektiv på tuggandet och på åtgärder för att få upp de permanenta tänderna på ett sätt som gör att de blir raka och fina. Tugga mer och oftare, men inte nödvändigtvis på tuggummi.

Den odontologiska forskningen ligger således ordentligt i bakvattnet och det är mer tro än vetande. SBU konstaterade för flera år sedan att evidens saknas för de flesta behandlingar i tandvården. Sedan dess kanske evidensen ökat något men det är fortfarande bara drygt tio procent av metoderna som är evidensbaserade.​

Till artikel om forskargruppens upptäckt (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu