Bakterier i tarmen kan producera proteiner som liknar mänskliga sådana och därmed skapa autoimmunitet, berättar engelska forskare. Enligt deras studier finns flera bakterier med sådana egenskaper. Det allvarligaste tycks dock vara att bakterierna också bildar gifter som ökar genomsläppligheten genom tarmslemhinnan så att de skadliga proteinerna inklusive gluten och mjölkproteiner kan tränga in i blodet. Därmed kan allergier och autoimmuna reaktioner uppstå. 

Brittiska forskare har alltså funnit att mikroorganismer i tarmen pumpar ut proteinmolekyler som liknar kroppsegna proteiner. Immunsystemet reagerar på dessa främmande proteiner. Tyvärr immunsystemet också få för sig att de kroppsegna cellerna ska bekämpas. Då uppstår autoimmunitet, dvs du blir allergisk mot de egna cellerna och exempelvis få reumatisk artrit. . 

Detta gäller exempelvis bakterien  Bacteroides fragilis som normalt finns i tarmen hos alla människor. Bakom studien står ett stort forskarteam i England och professor Sheila Patrick berättar att Bacterieoides fragilis har en mänsklig gen som inte finns i andra bakterier och den producerar alltså ett protein som är nästan detsamma som finns i mänskliga celler och dessutom är detta ett väldigt viktigt protein (ubiquinin).

Även bakterien Klebsiella kan knytas på liknande sätt till autoimmuna sjukdomar bland annat via genen HLA-B27. 

Bakterioides fragilis bildar också gifter som ökar tarmens genomsläpplighet, vilket gör att det ovan nämnda proteinet kan läcka in i blodet. Dessutom kan andra proteiner också gå ut i blodet när tarmen blir mer genomsläpplig. Därför kan även annan känslighet påverkas. 

Tungmetaller kan bindas till svavelbindningar på kroppsegna proteiner och därmed kan proteinet uppfattas som främmande. Även sådan autoimmunitet finns och då kan amalgamfyllningar, titan eller guld i tänderna ge upphov till oönskade och allvarliga effekter på hälsan. 

Till artikel i funktionsmedicin.no (norska)
Till forskningsartikeln  (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu