Kunskaperna om tarmflorans sammansättning börjar bli känd liksom dess betydelse för hälsan. Munhålans bakterier har stor betydelse för att undvika karies och därmed sjukdom. Med rätt bakteriesammasättning blir man immun mot karies. En väl sammansatt bakterieflora i munhålan är således angeläget och den forskning som finns är mycket intressant.

En poster om Komon Divaris forskning visar att han identifierat 85 bakteriesläkten och 201 bakteriearter i muhålan på barn.

Vid närmare analys fann han att det finns skillnader i bakteriesammansättning hos de som är kariesfria, hade lagat karies och de med obehandlad karies. De arter som fanns hos dem som var kariesfria var Streptococcus intermedeiusand och Capnocytophaga. Det är alltså dessa bakterier man bör ha och inte Streptococcus mutans som finns i stor mängd hos dem med mycket karies. 

Bättre kunskap om munhålans bakteriesammansättning är viktigt för att kunna utveckla bakterietillskott eller mediciner som kan diagnostisera, förebygga och behandla oral ohälsa. 

Det är alltså dags att börja äta surkål varje morgon för att förbättra munhålans bakteriesammansättning eller att ta kosttillskott speciellt framställda för munhålans hälsa. Att försöka döda bakterierna med tandkräm, eller med otrevliga och skadliga munsköljmedel är därför ingen bra idé.

Betydligt bättre är att via kosten och kosttillskott skapa ett bra ekosystem i munhålan. Först då blir vi immuna mot karies. 

Till sammanfattning av postern
Till artikel om immunitet mot karies och bakteriefloran
Till reviewartikel om munhålans bakterier kopplat till kariesangrepp

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu