I en artikel publicerad i danska tandläkartidningen redovisas forskning om kroniska infektioner i tandrötter och risken för påverkan på allmänhälsan. Av artikeln framgår att stöd finns för att bakterier i munhålan eller i rotfyllda tänder kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, men även andra sjukdomsrisker nämns. 

Att bakterier från munhålan kan orsaka hjärtkärlsjukdomar tycks vara accepterat idag. Visst stöd, anser forskarna bakom artikeln "Endodontiska infektioner och allmänhälsa", finns även mellan rotfyllda tänder och njursjukdom, graviditetskomplikationer, leversjukdom och vissa blodsjukdomar. "Det aktuella kunskapsläget tyder på ett relativt svagt samband mellan endodontiska inflammations- och infektionstillstånd och systemiska sjukdomar." 

Artikelförfattarna anser att osäkerheten är stor. De har dock inte sökt efter forskningsstudier som handlar om vilka bakterier man finner exempelvis i hjärtsäcken eller i plack från dem som fått hjärtinfarkt eller dylikt. Inte heller har tagits upp vilka bakterier man påträffar i munhålan vid parodontit eller i rotfyllda tänder. Det kanske blir nästa forskningsuppdrag. Se länkar till Pessis forskning nedan.

Tandläkares erfarenhet, liksom våra medlemmars erfarenhet visar att rotfyllda tänder innebär att man går omkring med kroniska infektioner och därför luktar också rotfyllda tänder mycket illa precis när de dragits ut. Besvär tycks kunna uppträda var som helst i kroppen till följd av infektioner i rotfyllda eller döda tänder.

Infektioner leder normalt till svullnad utom i tänderna där det inte finns plats för svullnad. Därför dör tanden, vilket i sin tur leder till att bakterierna får fritt spelrum. Ibland kapslas de in under tandroten, vilket tyder på bra immunförsvar. Dessa personer blir inte alltid sjuka. Värre är det för personer som inte uppvisar någon infektion i tandroten.

Ofta tyder det på dåligt immunförsvar som leder till att bakteriegifter och i vissa fall bakterier kommer ut i kroppen. Dessa personer blir ofta sjuka på grund av tänderna, men tandläkaren hittar inget fel utan tycker det ser bra ut. Efter utdragning av tanden och rengöring av käkbenet förbättras oftast hälsan.

Till artikeln 
Till forskning om bakterier i blodproppar som lett till infarkter (engelska)
Till forskning om bakterier i hjärtsäcken (engelska)
Se mer Tf:s hemsida under fliken Min historia om personer som tillfrisknat efter extraktion av rotfyllda tänder. 
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu